Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t 18ρνης-Νυκόλαος Καραθάνος 1951-1974 18ο
προ-Ε δότρια Σταυρί
δου. Στυλιανή ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2018
Περίοδος Β' (1974).
Ap.yMoo
6880-11.753 0,50 €
Hapag δια éreeyan uiqued στο ο hop
Μεγάλη η ανταπόκριση
Μ ντήρια αναφορά στην Εοαγγελία Δράμας
Κατά παντός υπευθύνου
στρέφονται δημότες
για την κατάσταση που
επικρατεί στην οδό Σκρ
Επιστολή δημάρχου
Δοξίτου προς
Την εταιρεία ΤΑ
Μόνο νίκη θέλει
ηΔόξα το Σάββατο
με τον Ηρόδοτο
των Δραμινών στην
εκπαιδευτική εκδήλωση
του Χρυσού Οδηγού
Η Ένωση Κυριών Δράμας συμμετέχει
Μια έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας για την τοπική αγορά
στην πανευρωπαικη συναντηση
της FEANTSA κατά της αστεγίας
Σην naveUpunaki συναντηση φορέων κατά της αστεγίας
Τα τοπικά καταστήματα προτιμούν για
της FEANTSA, θασμμετέχα η Ένωση Κυριών Δράμας-ΣΑ.
από τις 19 έωςτις 23 Νοε e ίου, στη Βουδοπέστη.
-Από 51 έως 100 ευρώ ξοδεύει το 42% κυρίως για ένδυση
Κύριος ανταγωνιστής της Δραμινής αγοράς η Θεσσαλονίκη
ΙΑ ΑΚΡ Σ ενδιαφέρουσα έρευνα ηραγματπαησε ο ΕυΠΟρκός Συλλογος Δράρας, για Την τοΠκή αγορά της
πόλης. Σκοπός της bpevac, να μελεπρεί το κατά Πόσο
μια σαρά από Παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την στάση
των Ναταναλωτών απέναντι στα τοπικά anopwa καταστήματα
κα τις αλυσίδες-ΠΟΑΝαταστιματα, στο ενδεχόμενο να
εκτός 4 qua και τέλος στην[Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά
των καταναλωτών της Δράμας και το
ποσό Του εισοδήματος που δαπανάται
μηνιαίως στην εμπορική αγορά, επιβε
oi τη αγορών μέH FEANTSA, eva ένα δίτο ονικών κα τοπικών οργανσμών, ο. ano eEumperow και υποστηρίζουν τους άστεγους
σε όλητηνεπκράταα της Ευρωπαϊής ΕΜΟσης. HFEANTSA,
εί αι η μονοδικήΜΚΟ noué εισαν an κλασικό ο on Την α
τοπολε ησητης αστεγίας. [email protected]με 130 μέλη-opYawq ούςαπό
Η έρονααυτή παρασάστημετο βράδυτης Τετάρτης
καθα τολμού
σαμε να πούμε ότι το ενδιαφε14 Noafpio
ν «σφιχΤΡ καταναλωστη ματ ερχόνω καικαλης
συμπεριφορά.]
Τα τελευτα4xOwnFEANTSA δωργοώ εισυ avr 0 ας
στηματαρχών της πόλης,
μελέτης για νους επαγγελματίες από την Ε Κ τά τη δ0gow
στον από την mpouda τους
καιτης προοωΠής συνέντευξης σε ένα δείγμα 350
μαση των βασικών θεμάτων oop κά με την Karan°λεμηση
της veavκής αστεγίας και ηπρόταση μίας σαράςδράσευν για
τούτο Ερευνας και Ympeoo της Ελληνικης Συνομοπονδίας
Επ eip ματικότητας(ΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ).
Η έρευνα πραγματο οήθηκε στην πόλη της Δράμας το Δεκ
ropiou και
ιο του
2018 κράτησε πspiou 20pipe ; και έχνε μετη μέθοδο του ερωτηματολογίου
Οι ανοτήσες μελέτης 6ουν οδηγήσει σε ένα συοώς αναπτυσσόμενο και δυναμι°BiRTU0 αποφοίτων, από πολλούς διαφορητός
Οργατέκτο Ε το νυν πως ολα ημΜ ο
Μεγάλη επιτυχία της ομ δας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφαλειας Δρ μας
Εξαρθρώθηκε στη Δράμα
εγκληματική οργάνωση που διακινούσε
ναρκωτικά στη Βόρεια Ελλάδα
Η προσεχής συνάντηση μελέτης της FEANTSA, θα εσπασε
στην ιδ α των δικα ωμάτων των αστέγων ως KONUMrq δυοαιώ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ι πολύμηνες κα εμπεριστατωμένες
épeuvegoε συνδυασμό με την κατάλ
ληλη αξιοοήση στοιχείων, οδήγησαν
και ταυτόχρονης αστυνομκής eme ρησης
η οποία πραγματοπου θηκε σης 13-11-2018
στους νομούς Δραμας, eeooao i ης, ΣΕ0ματος του ηήματος Αοράλαος Δράας και
αστυνομκών της Διεύθυνσης Ασφάλεος
Ge σσαλοίκης του Τμήματος Δίωξης Ναρκω
τους αστυνομικούς της
κωτικών του Τμήματος Ασφάλεος Δραμας
μόδας Δίωξης Ν
ρών και Κοζάνης
νκα του Τ
Η συγκεκριμένη ετχείρηση οργανώθηκε
και πραγματοπουΟηκε από αστυνομκούς της μόδας Νωξης Ναρκωυκών
του Τμήματος Ασφάλειας Δpdqας, με
τη συμμετοχή αστυνομικών της Ομόδος Δημόσας Ασφάλεος και της Ομόδος Πρόλη4ης και Καταστολής ΕγκλήΚοζάνης ενύου65ραμανεπίσης ούλα a.
χνευσης αρκωτκών
κληματικής οργ
σης η οποία δια
Βδικότερα, συνελήφθησαν συνολκά οκτώ
μέλη του κλάματος, τέσσερις αλλοδαποί
και τέσσερις ημεδαποί, ηλκίας από 26 éug 63
ετών, μεταξύ των οποίαν και έος από τους
ουνδιευθύνοντες.
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
της Βόρος Ελλάδας
στους νομούς Δρ
Η αποδόμηση της
Ειδικός Παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
Προύσσης 1 7 και Πρού0on, 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
τέλεσμα ευρείας κλίΩράριο λετουργίας
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Γεώργιος Π. Αρμεν
Eni itys,K
Ειδικό$ Ορθοδοντικό
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
μένοι με τον Ε
[email protected]
Τηλ: 25210 68242
KrM: 6942 500 852
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
49 χρονια
Παράδοση
στα σάντουιτς
"Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παναγιώτου-Παναγιώτας
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα