Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΙΩΝ
Καθημερ
Eqruq i a r s Heip u-l p ris E Α. ΤΟάλλ s
Exs 90-Ap Φύλλ , 24445
un 16 Noa pi u 2018-060 €
| «ΗΜωρ Ομπρέλα»
και για το κοινο
α βάλει πλάτη
Ευκαιρία γνωριμίας
Απόδοση τιμής
και δέσμευση
Στην απόφαση να μεταφέρει το Ποσό των ευρώ, Που Προοριζόταν για τον οδικό άξονα
ηάννενα-Κακαβιά, οδηγείται η Περιφέρεια, καθώς δε βλέπει 1000m κή άμεσης χρηματοδότοης
ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΝΩΝ
ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΗ
Ξεναγήσεις με νέους
προορισμους
Σκοπός της
Περιφέρειας Ηπείρου
είναι τα χρήματα
να διατεθούν για
την κατασκευή
ενός μικρού
τμήματος 4 χλμ.
στη σύνδεση Ιόνιας
Πρέβεζας, με την
Προϋπόθεση, βέβαια
ΖΕΛΙΔΑ 3
Παρών
και στο Λονδίνο
10 μεραϊότης στους Βρετανούς nou
ΠΟΟΟμων θα αναψει
Συλλήψεις για
αρχαιοκαπηλία
το πρασινο φως για
την υλοΠοίηση του
ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
TO NAPAAIMNIO nAPKO nEPAMATOE
anionuoiou e o no no
τακλύς oroi avonni nonn,
Δρομολογήθηκαν λύσεις!
αλλά καθυστερουν
Προστασία
μέσω αξιοΠοίησης
AvohE10 δρόμος για τηου0aotixn npootaola και ανάδειξη του napak1μν ου
αθλητικού χώρου ato Πέραμα, με tnv unoypogh της ουμβαοης av μΕ0a τον
επιοημαίνουνεπτά κάτοικο. και καταγόμενοι and
ΣΕΛΙΔΑ 4
του δήμου Zoroplou, nau cnonoht nucoEa
ΚΑΙ Η ΠΥΡΟΖΕΣΤΙΚΗ ΙΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΜΑΤΟ ΤΟΥ 32ΧΡΟΝΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ
Νέα αυτο μία.
με τη χρήση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα