Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27 170
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Tı
notion κοντερν ασία
Η Ελλάδα ΒΥαίνει στις αγορές
aoa ya!νει στις ανορες
Ποτε η συνερνασια
ριστερας
Σίγουρος για την ελληνική έξοδο ο επικεφαλής οικονομολόγος του ESM Ρολο Στράουχ
Σοσιαλδημοκρατίας
για αυτό, με μεταρρυθμίσεις που θα βοδημοκράτες αποχαιρέτησαν οματιχά την Ατζέντα
2010 του πρώην καγκελαρίου !
σουν στη
ιωση της ονομι
χώρας και επίσης
Θα αφήσουμε πίσω
δήλωσε
αυτών, η Ελλάδα εξουΧονομεί πολλά
ελληνική χ βέρνηση δεν χρειάζετ
παναπροσδιορισμό του Γερμανικού Σοσιαλδη
Διαχείρισης Δημ
αναχαιτισει
ατον χαι
νάχτηση
της πρόσβασης στις αγορές
υστερα. Ενδειξη αυτής της
ροσφερει ανεση στον
Σε ερώτηση
ταμειαχο μα
συμφωνία για
Brexit είναι
του ESM απάντησε ότι αυτό θεσπιση
ην πεποίθησή του ότι η Ελλάδα μπ
ί να συζητη
θεί στο Eurogroup της 19ης Νοεμβρίου.
επανέλθει στις αγορές, εφόσον συνεχίσει να ε4ae.
εφαλής οικονομολόγος του Ευρωπαϊκού
τον συντάξε
ποτελεί σήμα ότι η Ελλάδα
ESM, ο Στράου
αν αυτες οι τε
Ελλάδα μπο
α αποχτήσει πρόσβανται πλέον, επειδή η χώρα έχει
ση στις αγορές, εφόσον συνεχίσει
συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις. Εχουμε διαμοαφώτευξης σύντομα συμφονίας για το Brex
τραουχ απαντησε
επεκταση της aivianIT10ας ζωνης της
φαλής διαπραγματευ
Μπαρνιέ απευθυνόμενο τους υπουργούς των 27
προς την Τουρκία, ότι βάση της φιλίας και καλής
προοπτικής, αποτελεί η πλήρ
νιχώς παραδεδεγμένους χανόνες του Διεθνούς
χαίου, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για κάθε κράτος,
τη δίκαιη χαι βιώσιμη λύση του. Ωστόσο, παρατήρη
t, αναφέρθηχε και στο Ευρωπαϊκό Δι
μων για μια γρηγορη συμφωνια που εχουν χυκλοφοτελευταίες ημέρες
alu)νοντας οτι τ
χαιο, επισημα
προστασια των συνορων χαι του εοαφους της χωρα
ία, τη
τευ ματα χατοχης χαι αναχρονιστι
οπίζεται στο ιρλανδιχ
μπιστο
«Δίκτυο NATURA 2000», που αφορά τον επαχριβή
αλλαγε
Ως προς την ΠΓΔΜ, επανέλαβε ότι επιδιώχουμε
Q10χων με προστατευομενα οικ
υπενθύμισε, «τα στοιχεία
περιλαμβάνονται στο "Δίκτυο NATURA 2000" απο
χαι την Ευρωπαϊ
θνέ Δικαιο, δεν υφίστανται
ε το Διε00ειχνυ ουμε οτι εννοο
ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ωστόσο επισή
μανε ότι υ,πάρχει μια σημαντική προϋπόθεση:
αμφισβητήσεις χα
οχες ουτες-συμπε
Η ΕΛΛάδα Πιάνει
o S oxo SY1
την οηοκηηρωση
ένων των χάθε είδους νησίδων χαι βραχονησίδων,
α θαλάσσια-με τις γ
ναι η εχταστ τους χαι afortion, το αν ατου ονται
ή όχι -βρίσκονται εντός των συνόρων της Ελλάδας
χαι της Ευρωπαϊκής Ενωσης
υση του ζητήματος του ονόματος σύμφωνα με την
σε ότι για ν
αλλαγ
στορια χαι με το Διεθνές ΔΙΧαιο. Μαλιστα σημε
μας χωρες Χατα συνεπεια δε χαι με την Το ριο
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε, on η Ελλάδα έχει το ανα αιρετο δικαίομα της επέκτασης της
)Αναφορικά με το Κυπριακό, αφού υπογράμμισε
γιαλίτιδας
μετον θεομικό τρόπο που χρίνε"πρόσφορο.
υποχρεωτικης
τίστως δε στο Σύνταγμα της χαι υπο
οτι απ τελει
η συγκεχριμένη νομική βάση του
Διεθνούς Δικαίου , που τεχμηριώνει την χατά τα.
νωτέρω σαφήνεια του χαθορισμού χαι των θαλάσ
σιων συνόρων μας-επέχεινα δε χαι του καθορισμού
11ατι
οιαφωνουν
Ευρωπη
ποιες κυρωσεις ειναι στο τραπεζι
Η Ελλάδα θα έχει επιπτώσεις;
ς ΑΟΖ συμπιχνώνεται πρώτον, στη Σ
στόχων της ΕΕ
Η κυβέρνηση του Κόντε καλείται έως αύριο Τρίτη να απαντήσει στα ερωτήματα χαι στους προβλημα.
τισμούς που έχει θέσει η Ενοπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το έλλειμμα του επόμενου έτους. Με ποιες χυάτη μέλη, όπως προκύπτει από έκθεση της Ενσαφώς χαθορισμένα, διχως περιθώρια οιασδήπο
ραπαϊκής Επιτ
HEx εση παρα ο ου ηση ς της εΚΛαίδευσης αι
γιες ωνεςστο Αυγαιο επιδει ν ουν και αγνοια
ωσεις απειλείται η Ρωμη σε περιπτωση μη συμμ
την απάντηση της Ιταλίας στις ενστάσεις τη
εί εις προμηνύουν μια σκληρή «υάχη» μεταξύ Ρώμης χαι.
για πρώτη φορά στην ιστορία
Δεύτερον, στη Συν
η οποία αφορά το καθεστώς της παραχώρησης τ
Δωδεκανήσων στην Ελλάδα, χαι τρίτον στη Συνθ
ται, και αποτύπωνε
η των εκπαιδευτι.
Βρυξελλών, η οποία στο βάθος «κρύβει» χαι το ενδεχόμενο επιβολής χυρο σεων
ώνοντας μεγάλο
ο στοιχείον, μετρά την πρόοδο
Οι δηλώσεις των «πρωταγωνιστών», αν μη τι άλλο, αφήνουν περιορισμένα περιθωρια συυρών, παρότι δεν θα π
ι να ATI σμονε ιται

Τελευταία νέα από την εφημερίδα