Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Το χτύπημα στην «πειρατεία» και τα οφέλη για εταιρείες-Δημόσιο
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5352 Τρίτη 13.11.2018
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Eurobank
Μητρόπουλος.
Τι αποκαλύπτει
η Κομισιόν για
Οι βουλευτές ψήφισαν αναδρομικά 24.442
ευρώ για τους εαυτούς τους
Πώς θα στηρίξουμε τους φορείς Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας
ν ελληνική
ετις φθι
Επιτροπής, η ελληνική οικο
νομία αναμένεται να μεγεθυνθεί με ρυθμό 2,0% ετησίως την
τριετία 2017-2020, υπενθυμίζει
η Eurobank στην εβδομαδιαία
9 και 2020 η αξία-σε σταθέρες τιμες-της εγχωριας παρα
ων χαι
υτών των εχτυιή σεων, το
πραγματιχό ΑΕΠ της Ελλάδος
€ 16,8 δισ. σε τρέχουσες τιμές)
σε σίη.χριση με το 2017 ωστόσο
συορικνυ)μένο κατά-€51.8 δισ
(ή .€35,6 δισ. σε τρέχουσες
ετσος:
τιμηλό του σχέση με το ιστορικό
μενοτβάσειράντητιμήσελετης
Επιόιώχούν επιστροφή σε
καθεστώς αδιαφανειας
Ευροπαϊκής Επιτροπής) συνει
στωσών του ΑΕΠ- υπό το
«Τα συνεχιζόμενα παραπλανητικά δημοσιεύματα του φιλεδαπάνης - στον πραγματι
ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης
των ετών 2018, 2019 και 2020, τα
οφορία και κυρίως καταστρα
τήγηση του ποσοστού της διαφημιστικής δαπάνης, το 7030
στον περιφερειακό τύπο.
| λεύθερου αποκαλύπτουν πλέον
ανομολο ητους στόχους», υποαχολού0(ος:
στηρί
κής Πολιτικής Τηλεπικοινωται να αποτελέσουν τον χινητήριο μοχλό ενίσχυσης της
Το πάρτι συνεχίζονταν και οι
ημετεροι απολαμβαναν τα
νιών και Ενημέρωσης
ιότητα το 2018 συνεισφέροντας
1,4 ποσοστιαίες μονάδες (IM)
στην ετησια ποσοστιαία μετα
βολή του πραγματικού ΑΕΠ. Η
ιδιωτικη ΧαταναΛ ωση
«Θα το ξαναπούμε για τελευ
ταία φορ Και ο éXcov ( τα
ακουειν ακου ετω». Η
υποχρέωση των φορέων και
112άξη ΥπονΟΥικού Συμβου
λίου Π.Υ.Σ.) 5020 2015 μπ κε
επιτε ους ταξη και η εφαρμογη
του νόμου, με κυρωσεις στους
Την ανταλλαγή δανειακων απαιτησεων απο συγκεκριμενες
επιχειρησεις συ ητουν οι τραπεζες. Οι λογοι και πως διευκο υνεται η διαδικασια ε υγιανσης ποο ληματικων ο ων
Τι θα γινει με τις ειδικές προβλεψεις. Τα πρωτα παρα
οργανισμο ν του Δημοσίου
ϊκοινω- προβλεπόμενη τήρηση του
να χαταθέσουν τα επι
νιακά τους προγράμματα που ποσοστού συμμετοχής στα πέρδυναται να εμπεριέχουν και
διαφημιστική δαπάνη κατ
ετος, προκύπτει απο το νόμο
εται να έχουν θετι
ιφέρειακά
4487/2017). Το αποτελεσμα
ειναι θετικο αφού οι φορεις
«Τράμπες» δανείων προβ
ληματικον επιχειρησεων
συζητουν, εκ νεου, οι τεσσερις συστημικες τραπεζες σε
πιο προχωρημένη
αυτων διενεργειται μεταξύ
Εθνικής και ΑΛΦΑ
0,00% Alpha Bank ΑΛΦΑ
ΠΜ αντίστοιχα ενω η συμβολή
των επενδύσεων παγίων εχτιμά.
ται οτι θα ειναι αρνητική χατά
0.3 ΠΜ. Η πτώση των επενδόσεων, παγίων
από την ννηλή συρρίκνωση που
2328/95 (νόμος Βενιζέλου)
που καταβάλουν προϋπο
στικα και απο
πηγάζει
ιστιχα
χαρουν» χρονίζουσες υποθέσεις εξυγίανσης, χωρίς την
ίδια στιγμή να «πληγώσουν»
τικά ανοίγματα τον δύο τρά
πεζών στους επιχειρηματικούς ομίλους Μπήτρος και
| Δυστυχώς όμως ο συγκεκ
νος νόμος δεν τήρήθηκε απ'
όλους, αλλα κατα το δοκούν.
Έλεγχος δεν υπήρχε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαφάνεια,
αυξηθεί κατά 70%. Τους αφή
εφαλαιακών αγαθών μ ετα
κού εξοπλισμού (κατά βάσι
εισαγωγές πλοίων) το 1ο εξαιηνο 2018
νουμε στην χρίση των πολιτων
και κυρίως τον εογαζομένων
στα μέσα της Περιφέρειας»
τους θέση
του πο/.ιτη στην