Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

15oC, 12:00

19oC, 20:00

13oC - Υγρασία 54%-92% - Άνεμοι: Ν-Α 1-3 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:18 - Δύση ηλίου: 17:28

€0.80

Êáé äéçãþíôáò ôá íá êëáßåé ãéá ôá êëÝç

Όσο παρέμενε κλειστό το αρχαιολογικό μουσείο, η ανεκτική κερκυραϊκή κοινωνία αρκούνταν σε περιοδικά σιχτιρίσματα για την τιμή των όπλων. Ουδέποτε απαίτησε πραγματικά και με σθένος την άμεση επαναλειτουργία του. Μόλις αυτή ξεκίνησε «έπεσε το internet», κατά το δημοσιογραφικό στερεότυπο, με αναδρομικά παράπονα για το μεγάλο χρονικό διάστημα που παρέμεινε κλειστό. Όλα καλά (;) μέχρις εδώ όμως κι αυτό το timing να ανοίγει το μουσείο και να αδειοδοτείται το υπαίθριο θέατρο στο Μον Ρεπό, μόλις έκλεισε η τουριστική περίοδος, είναι κάτι που σε ξεπερνάει, όση ανοχή και να επιδεικνύει κανείς στην ελληνική πραγματικότητα (σ.σ.
της οποίας είμαστε όλοι ανεξαιρέτως, ανεπιστέλλοντα και μη, διακεκριμένα όμως μέλη, για να μην ξεχνιόμαστε)! 3>>

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4765

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Áíïßîáìå êáé óáò ðåñéìÝíïõìå!
Ικανοποίηση αλλά
και φαρμακερές
επισημάνσεις για τη
μεγάλη καθυστέρηση
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σαν ψέμα φάνηκε
στους Κερκυραίους η είδηση ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο
της Κέρκυρας, άνοιξε και λειτούργησε χθες για πρώτη φορά
μετά από έξι χρόνια. Παρέμενε
κλειστό λόγω ανακαίνισης που
χρηματοδοτήθηκε από το Ευ- Το αέτωμα της Γοργούς, ένα από τα πιο εντυπωσιακά εκθέματα του Μουσείου
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό περίπου 4,5 εκ. Βέβαια το
μέρος της ολοκλήρωσης του έργου, ήταν η μία από τις δύο βασικές συνθήκες λειτουργίας.

Éððéêïß áãþíåò
óôçí Ðåñßèåéá

Ôçí ÊõñéáêÞ áíïßãåé ôï
ÊÝíôñï Áíáêýêëùóçò ÐÜãùí,
äéðëÞ åíçìåñùôéêÞ äñÜóç
(Åóðåñéíü ÅÐÁË - Á÷áñÜâç)
áð’ ôï «¼ëïé ìáæß» 8 >>

×Üíôìðïë:
ÍôÝñìðé êïñõöÞò
áíÜìåóá óå Öáßáêá
êáé ÆáöåéñÜêç 13 >>

9 >>

Ëýóç áíÜãêçò
ç ðñïóèÞêç
ó÷ïëéêþí áéèïõóþí 5 >>

8141 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
το 3ήμερο απ’ το λιμάνι

5>>

ÅðéôÝëïõò
óçìáôïäüôçóç
ôùí êåñêõñáúêþí
ìïíïðáôéþí >>
8

ÓÜââáôï 10.11
Artania: 08:00 - 20:00 ÅðéâÜôåò: 1.260
Viking Sun: 08:00 - 17:00 ÅðéâÜôåò: 954
ÊõñéáêÞ 11.11
Costa Neoriviera: 09:00 16:00 - ÅðéâÜôåò: 1.498
ÄåõôÝñá 12.11
Nautica: 08:00 - 16:00 ÅðéâÜôåò: 824
MSC Magnifica: 14:00 - 20:00
- ÅðéâÜôåò: 3.605



Τελευταία νέα από την εφημερίδα