Προηγούμενη μέρα
Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟ ΤΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ»! Ano TONY ΒΑΡΕΣΚΑΤΑΤΕΝ ΒΕΓΟΡΜΑΣ
ΤΙ ΘΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΊ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, ec τοτ 300m a 2018 Be o an uap monotou
ναφορά στο tyypopo Yva την Ορση cnaY00ευσης της
|[email protected] "on 10 odvolo Tur μ p00 Tour στο νερό είνο
Η ΝΟΔΕ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΦΛΟΡΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Βουλιοράτες.
πρώην προα) της Ελλάδος στην Agna
και στους Booααρατες, ouppuva pe τις ουμουνίο του 2009.
την Tan tou vtou noluv opumaluv του 1940-1941, r tin
μας την δοηάνη για την θερμανση nou exoov ve erTue.
ApovO-άηως άλλωστε και η recor i
boon έο μοοα
ακόμα κοτην.oord υση Tuv n Inw | ounKn Tou atibao,obcebookto
Ρος nol.tuoK σοόοης nou ene λλει τη διάρο, ακόμη καί ptder coc cmpo
δεν fonKE Τον χρόνο για να rpopca για την
tivot