Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
NOEMBPIOY 2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΣΑΡΤΗΤΗ ηΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1886
Μακρύς ψαλμός,αλληλούια
Καλούμε
την Εθνική
ρίζουμε
ιστορία
Exote xpov.ounc .λ..vu' n xopusie 'nc navte.
t00 EURO 2020
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΟΔΗΓΗΣΑΝ
ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΑΚΥΡΩ8HKE
οδιαγιονισμός
γεννητριών
Η ΑΙΟΊΚΝΤΡΙΑ
του ΠΓΝΠ
δηλώνει ότι
βλέπει αρκετά
von Lamarues ampo
napayuynca0ού
διαΠοτώθηκε
ότι οι όροι
έμπααν νερ
υπόγεια
ρευματα oro
νοσοκομείο
ΠΑΡΟΧΕΣ'
ΑΛΛΑ «ΕΚΛΟΓΕΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟ»
40ono.
Ουραγοί
και στην
ανακύκλωση
Eopok
ΓΡΑΦΟΥΝ
ΠΩΣ ΨΗΦΙΣΑΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Οργή και θλίψη, με σύνεση
Κέντρο Λογοθεραπείας
στους αναχνωστες μος
ΑΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ενα θηρίο δένει στην Πάτρα
E tppino
to piorc xa sis μ a napopoa xoape
rwoont36MOwooona po.ENhvalo. 695270023.
nape 201
ek 24