Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4985

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Και στα Υπηρεσιακά Συµβούλια, στην
Αχαΐα, κυριάρχησε η συνδικαλιστική παράταξη, που πρόσκειται στη Ν.∆.

Οι εκδηλώσεις που έγιναν χθες στην
116 Π.Μ. Αράξου και το µήνυµα του Μητροπολίτη Πατρών, κ.κ. Χρυσοστόµου.

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 7

Ισχυρή «φωνή»
τους, η ∆ΑΚΕ

Τίµησε τον
Προστάτη της

ΤΑ ∆ΙΝΕΙ ΟΛΑ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ

Προεκλογικό
πακέτο
παροχών
ΣΕΛ. 3

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΝΟ

Ανάβει «πράσινο» φως
για την υπόγεια διέλευση
η επίσκεψη, που είχε προαναγγελθεί και θα ανακοινωθεί σήµερα
και επίσηµα µε το πλήρες πρόγραµµα. Σε ποια άλλα θέµατα αναµένεΑύριο

ται να αναφερθεί ο υπουργός; Ποιες θα είναι οι αντιδράσεις ∆ήµου και κατοίκων Καστελλοκάµπου; ΣΕΛ. 5

Ο ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

«Αποδίδουν
καρπούς οι
προσπάθειες»
ΣΕΛ. 6

ΤΟ «ΣΤΕΡΝΟ ΑΝΤΙΟ» ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΙΦΑ

1.071 ΣΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ
ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΗΜΕΡΑ

Οι Γερµανοί
«ξανάρχονται»
ΣΕΛ. 3

Συνθήµατα
και µοιρολόγια
Mε τον εθνικό ύµνο και ελληνικές σηµαίες κηδεύτηκε στις Βουλιαράτες Αλβανίας. ΣΕΛ. 17

∆ΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΝΙΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ:

Η βεντέτα, οι «απειλές»
και οι προσβολές...
ΣΕΛ. 4