Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27167
www.dimoprasion.gr
210-3215692-688 PAXK2100Αθήνα Τ.Κ.
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Στήριξη των
ερπενδύσεράσν. Κόμβος η Ελλάδα ως το 2030 σε
στρευνΙΣ 202027 μεταφορές, τηλεπικοινωνίες
, Πράσινη
στο ΚΠΣ 2020-27
και ενέργεια
ο μοντέλο του πακέτου Γιουνκ εο, που
ναι προσανατολισμένο στην
και Ανάπτυξης Ηλίας Ξανθά
ος στο φόρουμ: «Η Ελλάδα
ια, ποιοτικη γεω07ια κ.α. θα
οολουθηθεί στο νέο πλαίσιο στήριξης
της ΕΕ, για την επταετία 2020-2027, που
ίναι τώρα υπό συζήτηση. Αυτό επεσήμα
πραγματοποιήθηκε στο πλαί
σιο της 1ης Διεθνούς Εκθεσης
Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, σε ενη
μέρωση στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας
παράλληλα ότι το πακέτο Γιούνκερ, που
που ποαγματοποιειται αυτες
τις ημέρες στη Σανγκάη και
στην οποια τη συμμετοχή της
χώρας μας έχει αναλάβει ο
συνολικού ύψους 355 δισ.
Διφορούμενο το
αποτέλεσμα στις
ενδιάμεσες
εκλογές των ΗΠΑ
Οι Δημοχρατιχοί πήραν τον αεγχο
Οπως είπε ο γενικός γραμη Ελλάδα μετασχηματίζεται
ευρωπαϊκό και διεθνή παρά
γοντα, χαι φιλοδοξεί να έχει
έως το 2030, σε
διαμετακομιστιχο, εμπορευματικό, μεταφορικ, τηλεπι
τον επενδυτικών χινδύνων. Επιπλέον θα
πρέπει να σημειοθεί ότι η πολιτική σταθερότητα σε συνδυασμό με τη βελτίωση
των συνθηκών της οιχονομίας, αποτυτώ
νονται στο μειωμενο Q1σκο της χωρας,
κοινωνιακό και ενεργειακό κόμβο.
Ντόναλντ Τραμπ διατήρησαν τον έλεγχο
της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές
Ελλάδα και Κίνα
Σχετικά με το εμπόριο ανάμεσα στις δύ
επενδύσεις ειναι ότι συνδυαζει ένα
κη για
σταθερ, διεθνές νόμισμα με μια οικονο
μια που εχει τα χαράκτη!ιστικα και τις
ο χωρες, ο χ
ανθάκος ανέφερε ότι η Ktu
σημαίνει το αποτέλεσμα αυτό:F
pe ηση θα μπο εί πλεον να περναει ν
μους ή θα αντιμετωπίζει αδιέξοδο και θα
επιδεινωθεί ο κομματισμ
στο φως οι φορολογικές δηλώσειςτου ποέδ ον Τραμπ; Μετη νικητών ΔημοΟο τι
κών στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα χα
ευκαι ίες της αναδυόμενης αγοράς. Αυτό
προσφέρε τη δυνατότητα υνηλότερον
αποδόσεων των επενδύσεων, στο πλαίσιο
αν και ασφαλώς το 0ισκο αυτό θα ήταν
ακόμη μικρότερο εάν οι διεθνείς και εν
Qωπαϊκές συνθήκες δεν ήταν τόσο Qενδια
ο υ ούς εμπο υ ούς εται ου
αυτό το πλαίσιο, η χώρα μας αποδίδει
διαυτέρη βαρύτητα στην πε
ός; Θα έρθουν
της βελτίωσης της πολιτικής oceovoμικής σταθερότητας και της μείωσης
στές».
Αυτό σημείωσε ο γενκός γραμματέας
απέρα, ανάπτυξη ενός επο
Δυνατότητα για 10.000 προσλήψεις στο δημόσιο
από τη συμφωνία Πολιτείας-Εκκλησίας
μια προταση μομφης Χατα
Εκρηκτική άνοδος
των εισαγωνων με Τ
η δυνατότητα του Δημοσίου για
προβλέπει το 1
στο Δημόσιο, αυτό μας
αντίκτυπο στο
εμΠΟρικό 100zuy10 Πολιτείας και
10.000 προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων,
ως από00οια της ιστοικης συμφωνιας
11ολιτεια και χκλησια αποκαλυψε ο
υπου07ός Επικρατείας και κυβεργητικός
δίνει τη δυνατότητα στα επόμενα χρόνια
να συμπλη οσουμε αυτές τις θέσεις με
70 οσλ ψεις δημοσιων υπαλληλων χατά
ανάγκες, τουχοιωνικούχράτους,δηλαδή
γιατρούς, εκπαιδευτικούς χαι όποιες άλλες ανάγκες χρνει η ελληνική χυβέρνηση
φθούν».
οι σ zuY10
ατοερνητικός π
προσληψεις δημοσιων υπαλλήλων χατά
ue10 λόγο για να καλύψουμε κοινωνικέ
ότ, atattet at να aat E A 2
ότι απαιτειται να χαλυ
Μεγάλη αύξηση
εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος,
ατά 39,1% σημείωσε
το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της
XoQας τον ΣεπτέμβQ10 εφέτος, καθώς η
Σχεδόν διπλάσια η Προσφορά
κεφαλαίων έναντι της ζητησης στη
δημοπρασία της ΕΓΕΔ
Το ποσό των 812,5 εκατ ευρω άντλησε σημε α το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοστην πρώτη ε!ώτηση που δέχθηκε στην
ενημέρωση των πολιτιχων συντακτων
Με τη συμφωνία αυτή απελευθε ονο
νται 10.000 θέσεις δημοσίων υπαλλήλων
στιαία σε υπε διπλάσια επίπεδα από εθε
το τελος του 9μήνου, το εμπορικό ελειμμα εμφανίζεται αυξημένο κατά 1,4%
κας οτι«οι κληρυχοί αν και δεν είναι ακριβώς δημόσιοι υπάλληλοι, είναι οιονεί
Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛ
ΣΤΑΤ για τις συναλλα
esz oxt πτου εμπορευματικές συναλλα
στοδυναμικόταν δημοσίωμετρώνταιο μας
θεσμούς πριν τη λήξη των μνημονίων που
εντόκων γράμματίων τουμηνης διάΟΧειας, όπως ανακοίνωσε τον πουΟ είο Οιχ
v. Το ύψος των προσφορών υπερκάλυνε χατά 1,87 φορές το δημοπρατουμένο π
00 έναντι 1,39 φορές στην προηγούνενη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων. Η απόδο
γές προκύπτουν τα εξής:
ρει να ΧαταΛηξουμε σε συμφωνια με τους
διαμοαφώθηκε στο 0,71% έναντι 0,65% στην προηγούμενη δημοπρασία
σαγαγών-αφιξεων ανήλθε
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα