Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ανοίγει η "βεντάλια" για τη Χρυσή Βίζα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Πέμι1in
Noepepicru 2018 , tin: 1.30 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕηΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ELoc:940 Apep psen: 26.784
Ανοίγει η βεντάλια
για τη Χρυσή Βίζα
Δυνατότητα χορήγησης και μέσω μετοχών, ομολόγων και καταθέσεων
το εμιιορικο
an°κλειστικά
Για δεύτερη φοραμίου or λίγους μηνες
εκτοξεύθηΚΕ to εμηορικό έλλειμμα τον
νητου άνω tov
250.000 cupo, ea
npopaevotiemmedepion nou
ελληνικές earwyéc ouvext ουν τη δυναla opii
τέλος του 2017, σελ 10
Σε δηλάσιο μέγεθος
Προσβλέπει η Jumbo
Διπλοοο μέγεΟος και αλλαγη σκυτάλης στο
ιμο" του ομίλου σε μία δεκοετίο
Ερωτήσεις-απαντήσεις
για το σχέδιο συμφωνίας
Σχέσεις Πολιτείας-Εκκλησίας
Πλήθος αναπάντητων ερ(am- κολοσσιαίο épp. Χθες, ο κυ.
φωνίας υις Εκκλησίας υις Ε. σενα"anthutepon, 10.000
apopa tn μισθοδοσία τον κλι- νουν τον δ ομο για αντίστοιχο
της αμφισβη!ουμενης Εκκλη- δεν είναι 000ές auriv tn otrY.
Σύμφωνα με ηληρο.popie ς. η νομικος χώρος για υ. Χρημα
"Σύννεφα» navu.
από την ακτοπλοία
tuy xturet, GAO KupaK, Vicrn aucnrto
Διχασμένες Πολιτείες Αμερικής
ανοδόχου Που Βα αναλάβΕΙΟ
Δικαίου, σελ. 2-3
Ενισχύει Παραγωγικότητα
με νέες επενδύσεις
Πώςθαδοθούν Οιπλειστηριασμοί,
tur tpopa v
| σεδημόσιους
λειτουργούς.
Και οι άμυνες»
| Στοσφυρί δεκάδες ακίνητα
Epy0οτοσίου της Πατρας σ εδ00noc τον
διηλοκαυο του processing capacity σελ 14
ethodity a tu
Τη Βουλή η τροΠολογία
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
Σημαντικές εία ppivenc
ncpinou 250.000 ελεύθερους
Την καταβολή ακαΒώροοτων
nooowawo poplxorovoux0ό
ύψους 1.4 δισ.eupa Kul KaeaΤοουνάμι Πλειστηρυασμών αναμένεται unp00ΕΧές
χρονικό δοσυψα.cvbobivuprceivon olnpop0έψεις
για to u θα συμβεί μόλις αρθεί η ηροπυοία ου
wou rpolovu v mu lion vbveoLE0 Kawan ki
σφορών 10ας Kata 33,3% and
xi ecre nidupamos muc
'Eva It
oec lu2019.nu n aa
αμφισβιτα
οθες στη Βουλή, σελ.6
ΠΟΚΟιθούν Τελικώς στις moxpco0εις τους. οελ. 6
του SSM
σης και Αλλη-Eminc. σελ.7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα