Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Απεβίωσε ο σκηνοθέτης
και συγγραφεας
K. Βρεττάκος>σελ 7
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
C) στις σελίδες 12 & 13
«4 Sonate & I Sinfonia».
της Νάντιας Σκιαδά > σελ. 10
«4ος Φιλανθρωπικός
Αγώνας Δρόμου» στ μνήμη του
|Οσίου Νίκο νος στη Σηάρτη
σελ.15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 8 ΝοεμΒρίου 2018 | Έτος 23. I [email protected]μός 5520 | Τιμή φύλλου 0.50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Οι αλλαγές στο κοινό ανακοινωθέν 15 σημείων μεταξύ Τσίπρα και Ιερώνυμου
«Εφυγε» ξαφνικά
Συμφωνία για τον διαχωρισμό οπρ αλ τωνν
Κράτους-Εκκλησίας manop
Βιοκαλλιεργητών
Λακωνίας
οδύνη για τον θάνατο
του Δ. Καραμπάση
θλίψη σκόρπισε στην τοπική
κοινωνία της Λακωνίας ο
αιφνίδιος θάνατος του 68χρο1 νου Βιοκαλλιεργητή και npoέδρου της Ένωσης
Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας.
Ι Δημήτρη Καραμπάση, ο
onoioc έφυγε από τη Zgon την
ολίτες και κληρικούς που ζητούν ακύρωση
Ξεσηκωμός από Μητροπ
Σε μια ιστορική διμερή συμ Στο κοινό ανακοινωθέν, με
φωνία με στόχο τον διαχωρι- ταξύ άλλων, αναφέρεται ότι "το
σμό Κράτους-Εκκλησίας
προχώρησανοηρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας και ο Αρχιεπίσκοηος Ιερώνυμος. όηως avaκοίνωσαν από κοινού. Μετά
από τη συνάντηση Που διεεήχθη την Τρίτη 6/11 στο Μέγαρο Μαξίμου συμφωνήθηκε
το ηλαίσιο το ono o θα τεθεί
Προς έγκριση από την Ιεραρχία
και το υηουργικό συμβούλιο
και ουσιαστικά γίνετα το Πρώτο
Βήμα του διαχωρισμού
Ελληνικό Δημόσιο και η Εκκλησία της Ελλάδος ano poot ouv
τη δημιουργία Ταμείου ΑξιοΠοίησης Εκκλησιαστικής Περι.
ουσίας. Το Ταμείο αυτό θα
διοικείται από Πενταμελές διοι.
κητικό συμβούλιο. Δυο μέλη
του Ταμείου θα διορίζονται από
την Εκκλησια της Ελλαδος δύο
μέλη θα διορίζονται από την Ελληνική Κυβέρνηση. ενώ ένα
μέλος θα διορίζεται αηό κοινού.
Το Ταμείο ΑξιοΠοίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας θα ανα.
λάΒει τη διαχείριση και αξιοηοίηση των από το 1952 και μέχρι
σήμερα ήδη αμφισΒητούμε
νων, μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εκκλησίας της
Ελλάδος ηεριουσιών, αλλά και
κάθε περιουσιακού στοιχείου
της Εκκλησίας nou εθελοντικά
η ίδια θα θελήσει να napaxwρήσει στο εν λόγω Ταμειο n ος
αξιοηοίηση*
Εηίσης, μετο ύ άλλων Προβλέ
πεται ότι «το Ελληνικό Δημόσιο
και η Εκκλησία αναγνωρίζουν
ότι οι κληρικοί δεν θα νοούνται
στο εξής ως δημόσιοι υηάλληλοι και ως εκ τούτου διαγράφονται από την Ενιαία Αρχή
Πληρωμών». Ακόμα,«to Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται ότι θα
καταβάλλει ετησίως στην Εκκλησία με μορφή επιδότησης
ποσό αντιστουχο με το σημερινό
Τρίτη 6/11
Ο εκλιπών ήταν από τους
κόστος μισθοδοσίας των εν | ηρώτους Που ενστερνίστηκε
ενεργεια ιερέων, το οποιο θα το όραμα της ολογικής καλ
λιέργειας και είχε ξεχωρίσει
για τη μαχητικότητά του σε
αναπροσαρμόζεται ανάλογα με
τις μισθολογικές μετοβολές του
Ελληνικού Δημοσίου»
συνέχεια σελ. 9-10
| σχέση με την Προάσηση των
δικαιωμάτων των συναδέλρων του Βιοκαλλιεργητών
Παράλληλα, με τις παρεμβά.
σεις του και την πλούσια αρθρογραφία του αναδείκνυε τα
Προβλήματα Που αντιμετώΟ σχεδιασμός του Τουριστικού Οργανισμού ΠελοΠοννήσου
ρωτοβουλίες για την ενίσχυση
του τουρισμού στην Πελοπόννησο
nKc ο κλάδος.
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα
ψαλεί σήμερα Πέμπτη 8/11
1 και ώρα 12 το μεσημέρι στον
Οι εξαγγελίες του προέδρου κ. Μαρινάκου
σμούς, τα onoia αΠευθύνονται
σε εκηροσώηους ταξιδιωτικών
γραφείων και τουριστικούς δηΣε δυναμικές πρωτοβουλίες και
ενεργπακές πολιτικές nou έχουν
ως βασικό στόχο την Βελτίωση
και την ενίσχυση των Ποιοτικών
χαρακτηριστικων της τουριστικής ζήτησης για την Πελοπόννησο, Προχωρά ο Τουριστικός
| Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις
Κροκεές Λακωνίας.
Λακωνικός Τύπος» συλ.
λυηείται τους οικείους του
αγορές. τόσο ηαραδοσιακές
Γαλλίας, Γερμανίας κ.α.] nou
Βάσει των αφίξεων και κρατήσουν, Παρουσιάζουν ένα έντονο
αγοραστικό ενδιαφέρον για την
περιοχή όσο και νέες Ρουμανος Ian νας lopa o ono ες
θεωρούνται ιδιαίτερα δυναμικές
και ηοιοτικές συνοεια σελ.8
εκλιπόντος
ΠελοΠοννήσου
συνέχεια σελ.8
Οηωςαναφέρει ο πρόεδροςτου
ΑΣ του οργανισμού δο Καν
σταντίνος Μαρινάκος δη για το
2019 από το . Ton éxou καταρς ευθύνες
τιστεί και Βρίσκονται σε φάση
Προγραμματισμού και υλοηο
ησης μια σειρα ταξιδιων εξοι.
κευσης στην Πελοπόννησο
διαρκείας 5-7 ημερων, με Ποι
κλο αντικείμενο και προοΟ a ομικε
| του Παναγιώτη Τζουνάκου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα