Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:

Recognized text: