Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

8

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4984

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆Α

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ

«Ψαλµωδίες»
κατά της
συµφωνίας

Η θάλασσα «κατάπιε»
έως και 100 µέτρα!

Πάνω από 20 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις,
θα κοστίσουν οι παρεµβάσεις για να αποκατασταθούν
οι ζηµιές που έχουν προκληθεί σε όλο το µήκος της παραλιακής ζώνης.

∆ιευκρινίσεις από τον Αρχιεπίσκοπο, µετά τον θόρυβο που δηµιουργήθηκε και τις αντιδράσεις.
ΣΕΛ. 10-11

ΣΕΛ. 13

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Στην Πάτρα
του Αγίου
Ανδρέου
ΣΕΛ. 40

ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ
ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Πρώτη
η ∆ΑΚΕ
ΣΕΛ. 2

ΚΑΘΕΙΡΞΗ 6 ΧΡΟΝΩΝ
ΣΤΗ «ΜΑΪΜΟΥ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

Στο κελί µε
το βρέφος της
ΣΕΛ. 7

ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

Σχέδια για κατάργηση
παραλιακών δρόµων
εν είναι µόνο η οδός Ποσειδώνος του Ρίου, που βρίσκεται στο «στό∆
χαστρο» της Κ.Ε.∆. Ακολουθούν κι άλλοι παραλιακοί δρόµοι, σύµφωνα
µε πληροφορίες, σε Ψαθόπυργο, Άγιο Βασίλειο, Καστελλόκαµπο, Μο-

νοδένδρι και Βραχνέικα. Έκτακτη συνάντηση στο ∆ηµαρχείο, ανάµεσα
σε Πελετίδη και καταστηµατάρχες εστίασης για συντονισµό των αντιδράσεων. ΣΕΛ. 8

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ιατρικός: Νέα θητεία, ίδια σύνθεση

Αννα Μαστοράκου
(πρόεδρος)

Γ. Σκουρµπής
(αντιπρόεδρος)

ΣΕΛ. 6

Γιώργος Πατριαρχέας
(γεν. γραµµατέας)

Κατερίνα Γατοπούλου
(ταµίας)

Αφιέρωµα µε την ευκαιρία του εορτασµού: Η αχαϊκή γη και η αεροπορία ΣΕΛ. 12

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΣΑ

Το «νεκροταφείο»
των Προσφυγικών

Στην Εθνική Νέων πόλο ο ∆ίπλαρος
ΣΕΛ. 19-26