Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

16oC, 12:00

17oC, 20:00

€0.80

16oC - Υγρασία 77%-99% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-2 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:16 - Δύση ηλίου: 17:30

ÖÝôïò Þôáí ìåãáëýôåñï ôï êåñêõñáúêü ðåñßðôåñï!
«Δώσαμε τόσα από τον ΟΛΚΕ για δράσεις τουριστικής προβολής», είχε προλάβει να ψελλίσει ο πρόεδρος του ΟΛΚΕ ενώπιον της κατά τεκμήριο αρμόδιας ομήγυρης, στην προπαρασκευαστική συνάντηση του 1ου συνεδρίου κερκυραϊκού τουρισμού, και πέσανε όλοι να τον φάνε! «Ποια
προβολή;», «που;», «σε ποιον;», «με ποιο μήνυμα;», μερικά από τα καταιγιστικά ερωτήματα, που κατέληξαν με κατηγορηματικό
τρόπο, «δεν είναι δική σας δουλειά, η προβολή»! Κι όμως παρά το επεισόδιο, που αναφέρεται απλώς και μόνον ως αφορμή,
η προβολή εξακολουθεί να ασκείται κατά τα ειωθότα. Το ίδιο και η συμμετοχή στις τουριστικές εκθέσεις. 3>>

Aurora: 08:00 - 16:00
ÅðéâÜôåò: 1.950

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4763

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Ïñãáíþíïíôáé óôçí ðáëéÜ ðüëç
Ιδρύεται Σύλλογος
Μονίμων Κατοίκων
Παλαιάς Πόλης

Ôï ÄÇÐÅÈÅ áõôïðáñïõóéÜæåôáé

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σύλλογος ιδρύεται
από τις μέχρι πρότινος άτυπες
συλλογικότητες των κατοίκων
παλιάς πόλης. Ο νεοϊδρυθείς
σύλλογος ο οποίος λειτουργεί
με το προσωρινό διοικητικό
συμβούλιο που είναι υπεύθυνο
για την ανάδειξη μόνιμου Δ.Σ.,
θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση στις 26/11 και εκλογές
στις 3 Δεκεμβρίου 2018.
Τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ,
μιλώντας χθες σε συνέντευξη Η προγραμματική «χάρτα» του «νέου ΔΗΠΕΘΕ», καταπώς κατατέθηκε επίσημα, σε συνέντευξη Τύπου - παρουσίαση προγράμματύπου, αναφέρθηκαν στους λό- τος, στο Δημοτικό Θέατρο. Με βασικές ομιλήτριες την πρόεδρο του ΔΣ, Ευαγγελία Ράντου και την καλλιτεχνική διευθύντρια, Βαργους που γέννησαν την ανάγκη βάρα Δούκα.
8&9 >>
ίδρυσης ενός συλλόγου, που θα
έχει τη δυνατότητα ως φορέας
να παρεμβαίνει και να απευθύνεται όπου υπάρχει ανάγκη.
Σελίδα 7>>

ÁíôáðÜíôçóå
óôçí...
áíôáðÜíôçóç
ôïõ ÏÁÅÄ,
ç ÄÅÕÁÊ! 6>>

ÓåìéíÜñéï
êïìðïóôïðïßçóçò
óôç ÄáóéÜ 5>>

¸íá âÞìá ðñéí ôçí áäåéïäüôçóç
ôï èÝáôñï «ÑÝíá Âëá÷ïðïýëïõ»
óôï Ìïí Ñåðü >>
7

ÊÜëåóìá
óôïí êüóìï ôïõ
ï Öáßáêáò ëüãù
íôÝñìðé êïñõöÞò

ÁðïôåëÝóìáôá
ôïõ 9ïõ ó÷ïëéêïý,
óêáêéóôéêïý
ðñùôáèëÞìáôïò >>
13

áôæÝíôá
14>>

10>>

×ùñßò
ôáîß
óÞìåñá
12:00 ìå
16:00 3>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα