Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

Περί των
επίκαιρων
ερωτήσεων…
βλέπε Ακρινή

σελ ~ 3

Κάτανας Χάρης:
Τι θέλουμε τελικά;

Το Γ΄ Σώμα Στρατού
Θεσσαλονίκης στο Μιλτιάδη
Πόρτη - Κινητικότητα κι
ανταλλαγή εγγράφων

σελ ~ 3

Γιατί δεν παραχωρήθηκαν στους
αγρότες τα 3.700 στρέμματα της ΔΕΗ από
το Υπουργείο - Βιαστικές εξαγγελίες
ακατάσχετης υποσχεσιολογίας
σελ ~ 3

6864

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

Ακούστε
live

σελ ~ 11

«Κυβέρνηση
- Περιφερειάρχης
εμπαίζουν
4 χρόνια τους
κατοίκους
της Ακρινής»
- Η πρόταση του
Συνδυασμού
«Ελπίδα» για να
προχωρήσει η
Μετεγκατάσταση

σελ ~ 4

Παρουσία
αστυνομίας,
«Πτολεμαίων
Μακεδόνων» και
διαμαρτυρόμενων
πολιτών η
εκδήλωση για
τη «Συμφωνία
των Πρεσπών»
στην Κοζάνη

σελ ~ 13

Ο κατοχικός
κοζανίτης
χορωδός
Στέφανος
Γκιζελόπουλος
στην
παράσταση
του Γιώργου
Παφίλη

σελ ~ 12

Επανάληψη
του ίδιου
έργου το
περιφερειακό
για Ακρινή,
Αναργύρους
και
Βαλτόνερα

σελ ~ 12

Aνέλαβε
και εκτελεί
καθήκοντα
Γενικού
Περιφερειακού
Αστυνομικού
Διευθυντή Δυτικής
Μακεδονίας,
ο Ταξίαρχος
Δημήτριος
Σιόρεντας

σελ ~ 11