Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Ιστορική συμφωνία Αλέξη-Ιερώνυμου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΑΠΟ ΕΚΤ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΡΝΑΕΙ
ΑΠΕΙΛΕΊΤΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ-EL3
KCNTRA
KQNTRA
Ζωντανό
Ανατρεπτικό . ΑουμΡβαστο
kontranews.gr
Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018
Etos 50 . Φύλλο 1484 . 0,50 €
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
Αρχίζει η καταγραφή των ακινήτων από 82 Μητροπόλεις
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΑΛΕΞΗ-ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ
για την εκκλησιαστική Περιουσία
M. Σάλλας
Η Αρχή για το
ξέπλυμα χρήματος
του δέσμευσε
τις μετοχές της
"Παγκρήτιας.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ χαρακτηρίζεται η συμφωνία του Πρωθυπουργού Αλέξη ΤσίΈναμε οτμαΕλλώνκαι ρτιώ κο στη λύθηκε ο ντι μο ερκταμάΕναμε το Αρχίεολο οικο νομο οια την εκκλησιαστική Περιουσ n
Εκκλ σίδι θ
10.0 ON κάϊ ση
nEKK n n
υβέ17 00
7.000
ανάμεσα στην Πολιτεία και την Εκκλησία λύθηκε συναινετικά και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο.
Η ιστορική συμφωνία προβλέπει την καταγραφή και αξιοΠοίηση της
εκκλησιαστικης περιουσιας.
Δημοσίου Δικαίου, 99
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕ. 3
ΣΤΗ ΣΕ.3
Ανοίγει μετά
από 27 χρόνια το
ng δημοτικο σκολείο
στα Αντικύθηρα
ΔΕΗ-Χαράτσι
έντυπους
λογαριασμούς
>ΣΤΗ ΣΕΛ. 8
>ΣΤΗ ΣΕΛ 7
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Μια νέα αρχή
Ο Ε ΙΚΡΙΝΗΣ διάλογο$ ανάμεσα στον Αλέξη
Τσίπρα και τον Ιερώνυμο En|σφράγισε μια
ιστορικη συμφωνια nou
και αμετάκλητα μια εκκρεμότητα δεκαετιών
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ Πολιτε!as και Εκκλησ.as
μπαίνουν σε μια νέα βάση με κανόνε$ και
apxes nou ανταποκρίνονται σε μια Ευρωπαϊκή
χώρο onus n Ελλάδα
Τελειώνει οριστικά
Συνελήφθη Ντμίτρι Ρ μπολόβλεφ
Θα τρίζουν τα
κόκαλα του Ωνάση
για τον ιδιοκτήτη
του Σκορπιού
ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ με την εκκλησιαστική περιουσία
και τα χιλιάδε$ Νομικά Πρόσωπα nou τη
διοχειρίζονταν τελείωσε με την στορική
συμφωνια
Η Α ΙΟΠΟΙΗΣΗ ins nepiouaios nou θα
αρχίσει μετά Την καταγραφή ms θα anoBei
οφΕΝμη T000 Υια Την Εκκλησια οσο και Υιο
την Πολιτεία
Eroxos n ενίσχυση Tns unovo las ms Ελλαδικής Εκκλησία
αναγνωρίζονταs τον ρόλο ms, τόνισε ο Πρωθυπουργός
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7
ΣΕΛ.7