Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
ετυοτη
ελεύθερο
Νοεμβρίου |
Αριθ. Φύλλου 5645
Τιμή Φύλ. : 0.15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
-ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ
Κόκκινα δάνεια
Περισσότερο συνεπείς
οι Δυτικομακεδόνες
Ο γεογραφ ικός χάρτης των "κόκκινων" δανείων
Σελίδα 1
Πρόταση του κ. Κασαπίδη
για τη διερεύνηση προσέλκυσης
επενδύσεων και επενδυτών
από την Κίνα στη Δυτική Μακεδονία
«Καίνε»
Σελίδα 17
οι μετεγκαταστάσεις των οικισμών
Την εκπόνηση σχεδίου
Προεδρικού Διαταγμα°s,
μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου
για us μετεγκαταστάσεις
τον Αναργύρων Φλώprvas
και tns Ακρινής Kozans
με τη συμμετοχή tns ΔΕΗ
Συνδυασμός «Ελπίδα»:
εμπαίζουν 4 χρόνια
τους κατοίκους της Ακρινής
Συγκλονιστικός
Λευτέρης Πετρούνιας:
Για τρίτη φορά Παγκόσμιος
p. Πρωταθλητής
Σελίδα 11
Αυξημένα
ΑΠΟΨΕΙΣ
και18%
Σελίδα 24
Ποδόσφαιρο
με ρόπαλα και ασπίδες
τα τιμολόγια
ρεύματος
Παρακολουθούμε την εξέλιξη της διακυβέρ
σης από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και κάθε φορά που με
ένα νέο κατόρθωμα τους ξεπερνούν τον εαυτό
τους σε κυνισμό και χυδαιότητα(ή σε «εργαλει
οποίηση», αν Τηγαίνετε με τη μόδα ). εμείς εξακολουθούμε να μένουμε πάντα το ίδιο
κατάπληκτοι και αγανακτισμένοι. Συμβαίνει
επειδή κάνουμε συχνά ένα λάθος όταν σκεπτόμα.
στε την πολιτική επικαιρότητα. Παρατηρούμε-και
Πολύ σωστά-τη στροφή του ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλετάλληλα ηλε
κτροσόκ σε νοικοκυριά
κι επιχειρήσεις με αυ
ξήσεις στους λογαρια.
σμούς ηλεκτρικής
ενέργειας
συνέχεια στη σελίδα
Σελίδα 15