Πρωτοσέλιδο Νέα Καστοριά:Recognized text:
Νέα Καστοριά
ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
ndunin l 081 Νοεμβρίου 2018
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τιμ'' 1 Eupώ Tho: 62ον l [email protected]μός ΦΟλλου 2027
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΖΥΜΠΊΔΗΣ
ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ζ. ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ
Ο ηρόεδρος tης Εταιρείας
Τουριομου Δυτικής Μακεδο
νίας ο°φέρθηκε σας δρόπεριφερειάρχης Δυτικής
Μοκεδονίας εποκεπτομενος
το Φεστιβάλ Γούνας, unoot
Ο οξόλογος Ιατρός κορδιο.
λόγος φιλοξενείται στη σηλη
Yrép-Υγείας και μας εξηγεί τη
χρησιμότητα της μακροχρόνιας
κοιαγραφής ρυθμού. Yvwotnc
και ως Holter [X5Atepi
ακού Κέντρου με tov κάθετο
άξονα mc Eyva1ος οδού
μας ηροϊόνιος
al. 02
ta. 04
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
04 ΝΟΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Εέδωσε ανακοίνωση για
Ήλθον, είδον
και απήλθον
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. MA
πρόγραμα 2014-2020 ttooepatpra
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΡΙΑΣ
ρεκόρααουδουομένων γιατα
δοδομένα της η μαής μας
10 rno ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
επυφάτησε με 4-0της Ροδόης .87
ΙΔΡΥΜΑ (ΣΤΑΥΡΟΣ NAPADEr
ΙΕΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
e'κον τα εγκανα του νέου φηλιαμού
νυονας τον
προκειμένου να ηάρουνμα eyein» από
γιατη
κάτι nou θα ως
Βοηθήσει και στομαλον