Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
10 U 1