Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ. Τετάρτη 07.11.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6158
Εκτός και εάν το ευρωπαϊκό στράτόπεδο παίξει αθυστέρήσεις
Τα ορόσημα για συντάξεις-παροχές μετά το Eurogroup
Οι αθυστερήσεις στις ωριμάνσεις αι ο πονοκέφαλος της εξασφάλισης εγγυητικής
Ισότιμη μεταχείουση με τους ξένους ζητούν οι εογολάβοι
Αλλαγές στο Ουθμιστικό πλαίσιο, αντιμετώπιση του | Υπ. Υποδομών:
προβλήματος των παράλογων εκπτώσεων και μακρο- Απούσα η αντιπρόθεσμο σχεδιασμό ζητούν από την πολιτεία οι πολίτευση από
κατασκευαστές. Οι καθυστερήσεις στις ωριμάνσεις ενημέρωση για το
και ο πονοκέφαλος της εξασφάλισης εγγυητικής.
Ουδείς βουλευτής της αντιΠολιτιχή βούληση χαι συναίνεση για την προώθηση | πολίτευσης, παρευρέθη στην
των μεγαλων επενδυσεων, ουσιαστικές αλλαγές στο ενημερ τική συνάντηση για
την π00000 του ε07ου κατασκευής του νέου αυτοκινητ6000να προχωοησουν ταχυτέρα μεγαλα εΟΥα, χαθως χαι μου Πατρών - ΠοΟγου, το
μικρότερα στην περιφέρεια, χαθως αλλα και μέτρα για! μεσημέ της Δευτέρας 5
την αντιμετωπιση φαινομένων οπως οι παραλογες | Oxtpouu στο Υπουογείο Υπορυθμιστικό πλαίσιο χαι στις δομές του δημοσίου ώστε
Παράταση στους διαγωνισμους για το Esperia αι το
διατήρητέο της Ζαλο ώστα
δομών Χαι Μεταφ00ών, σύμφω)να με αναχ)ίνωση του ΥπουQ
εκπτώσεις στους διαγωνισμούς του δημοσίου χαι για
τη μείωση του Χόστους χρηματοδότησης, ζήτησαν χθες
οι διουχήσεις των μεγαλύτερων τεχνικών εταιρειών της
γείου Υποδομών
ο Υπ0UQγός Υποδομών και
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
5ης είχε απευθύνει πQόσκληση
στους βουλευτές Αχαΐας και
Ηλείας όλον τον κομμάτων της
Βουλής, πλην Χουσής Αυγής.
Όμως παQέστησαν για να
ενημεφα)θούν μόνο βουλευτές
Intralot: Θα συμμετάσχει στο
0ιαγωνισμο για το τουρκικο
στοίχημα η Inteltek
1 του Σπουσία, με διάφο
ΣΥΡΙΖΑ.
προσχήματα, όλων των βουλευ
τουν της αντιπολίτευσης κατα
ε μεγάλο βαθμό πο)
Στην παράταση των προθεσμιών ενδήλοσης ενδιαφέρον
τος στους διαγωνισμούς για το πρώην ξενοδοχείο Espen
της οδού Σταδίου αλλά και το διατηρητέο κτίριο της οδού
Ζαλοκώστα, το οποίο επίσης πρόκειται να λειτουργήσει
) ενδιαφέρον
λιξη του έργου είναι πρ)σχημα
πως αποδειχν
ιοίκηση του
πεντάστερο ξενοδοχείο, προχώρησε η δ
ΕΦΚΑ.
που του
Πρόχειται για τους διαγωνισμούς που προωθεί ο ΕΦΚΑ,
συμμετάσχει στο διαγωνισμό
χαι μέσω του Τύπου), έωλες
σει, χου, ανουενεται να
ηγορίες για τις εQ70λαβίες
χαι τους με100
πρωτοφαν
κενων ακινητων του
υπουρθεί στις 27 Νοεμβρίου για τη ν
γείου Εργασίας και οι λόγοι που οδηγούν στην παράτα
ση έχουν να χάνουν, σύμαωνα με τη διοίκηση του φορεα,
α4 ενός, «με το μεγάλο ενδιαφέρον που ΕΧει εκδηλωθεί
για τα δύο ακίνητα χαι αφετέρου, για να διευκολυνθεί η
συΛΛογη των απαιτουμενων οιχαιο
για το αθλητικό στοίχημα
ε την ανακοίνωση της εταιτου
γός να τους παο
τους ενημεοωσει, λεπτομε!ως,
στοίχημα στη χώρα
σει και αναμένεται να ο
θυγατρικη
την ανακοινωση της εταιαν
ΙΝΛΟΤ 0,00% στοι
Χ στη χώρα.
μιχ00πολιτιχούς λόγου
την συνάντησ