Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Επανεκλογή της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιων
>>> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5348 Τετάρτη 07.11.2018
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Πρόγραμμα
ενημέρωσης για
Handelsblatt:
>>> Τελ.
Επιδεινώνεται η κατάσταση των ελληνικών
τραπεζών
Διακοπή λειτουργίας του site της
Ryanair για 12 ώρες
όληψη
Interamerican
Αθηναϊκή
συνεχίζεται το πρόγραμμα
ενημέρωσης ταν εργαζομέ
νων χαι συνεργατών των
πωλήσεων της INTER
AMERICAN, από την εταιρεία και την ΑΘΗΝΑΙΚΗ
MEDICLINIC, σύμφωνα με
ανακοινωση της
00γανώθηκε, στο αμφι θεατοο των χεντοιχων γραφειων
της εταιρειας και στη σειρα
ΕΧΟηλώσεων,
υ,σίαση
ειδικότερων θεμάτων για την
αξια της πΟΟΛηψης στη φρον
| Δημαράς.
| Σε δοκιμασία 01 οχέσεις της
τιδα της υγείας
1 αναπτύχθηκαν απο επιστημονικους
ε συντονιστι
τον Αντώνη 1E0ονικολάου
γενικό διευθυντή της κλινι
. «Η κλινική σημασία της
επιλεγμένων
ιταμινών- και . ιχνο- Ο Υφυπουργός κατά τη διάρστοιχείων», από τον Κων- Ικεια ομιλίας του τόνισε την
σταντίνο Χαλχια, ειδικό παθ- αναγκη μιας πλανητικης στροτελευταία χρόνια με ειδική ανα
φορά στο μεγάλο πρόβλημα της
κλιματικής αλλαγής. Τόνισε την
ανάγκη μιας πλανητικής στροφΠαθολογιής με τολμηρές αλλαγές στο
xou . , Τμήματος της παραγωγικό μοντέλο και στα ής με τολμηρές αλλαγές στο
ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ MEDICLIN- 1
IC-ποόεδQo Επιτροπής αντιμετωπιστεί η κλιματική προτυπα χατανάλοσης.
Λοιμώξεων και τον Βασίλη | αΜαγή
Τζίλα πνευμονολόγο που Παρέμβαση στην εκδηλοοση του Σε ότι αφορ
πρότυπα κατανάλιοσης, ώστε να παραγωγικό μοντέλο και στα
ά στην Ελλάδα, οι
αλλαγές θα πρέπει να περιλαμΜείωση της τάξης του 1
ροών, μέσω τον συνοριακών σημείων διέλευσης των Κήπων
και των Καστανιών, το τρίτο τρίμηνο του 2018, καταγράφ
ται στο τοιμηνιαιο δελτιο για τις οδικές αφίξεις Τούρκων
των τουρκικο)ν τουριο ικαν
Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος, & Αειφόρου Αναπτυ ης
βάνουν την ταχύτατη προωθηση
διατροφης και επιλεγμένων
βιταμινών για την ενίσχυση
του ανοσοποιητιχ
(ΕΚΠΑΑ) για την παρουσίαση
της Εκθεσης Καταστασης Περιβάλλοντος ΕΚΠ) 2018 πράγΜοντων ποογραμμάτων διαχειρισης
των απορριμματων αλλα και την
απεξαρτηση από τα ορυκτα
καυσιμα χαι την εισαγωγη μεγα
συστήυτηχοαν στην Ελλάδα, την περιοδο Ιουλιου Σεπτεμβριου
στον καρκίνο του τος και Εν
Σύμφωνα με τον πρόεδρο 264.455 Τούρκοι επισκέπτες
της Ομοσπονδίας Εμπορίου εισηλθαν στην Ελλάδα μέσω
και Επιχειρηματικότητας του Έβρου, ητοι 46.399 λιγόράκης (ΟΕΕΘ) Κώστα τεροι συγκριτικά με το
μαστού», από την Αικατερ
βρίου 2018 στο Μέγαρο ΜουσιΤελος, ο Υφυπουργός εξέφρασε
την ξεκάθαρη διαφοροποίηση
της πολιτικής οικολογίας με την
νίκα, χειρουργό εξειδικ
υμένη στη χειρουργική ογκοΑΟγια μαστου χαι την ογκοτή χειρουργική μαστού,
ντρου
Ι Ο Υφυπουργος, αφού
απο τα
αντιστοιχο χρονικο οια
μισε ότι πουπόθεση για την τομέα της εξόουξης uOoyova
επισημαίνοντας ότι η
εφαρμοζόμενη πολιτική της
κυβέρνησης οδηγεί σε δοκιμασία τις σχέσεις της κυβερνητικής πολιτικής με την πολιτική
διευθύντρια
του Κέντο
) στοιχεία ποοκύπτε
ιότι στημα
περιβαλ
λοντικών ποοβλημάτον του πλανητη αποτελεί η κατανοηση τους
και η δράση σε τοπικό επίπεδο,
αναφέρθηκε στη Q1ζική αλλαγή
τη συγκεκριμένη χρονικη
περιοδο περισσοτεοοι απο
κινδύνου, την πουτογενή ncu
δευτερογενή TQ0ληψη κα τη 1
σημαντικοτητα της