Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Apeu φύλλου 35.772-Τετάρτη 7 Nocupplou 2018 www.thamosnews.gr
OAPPO
Έτος 119ο ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τιμή 1 ευρώ
MEEEHNH
Nea κεντροαριστερή
αυτοδιοικητική
κίνηση
ΣΤΑΘΜΕΥΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΣΕ ΡΑΜΠΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΟΔΗΓΟΙ «ΑμεΑ)
συνεχίζουν να παρανομούν
A.E. TPIYAIAE
Παράνομη λών
στα Νομικά
11ρόσωπα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ
Με καρότο
και μαστίΥο
η απάντηση
σε Π. Τατούλη
Όχι μόνο
συνετίστηκαν από τους πΡα ύο εβδομά ων
νόμευσης Τα υ ΑΡΜΥΕίουτης ΕλληνικήςΑατυνα μίας,γιαδοο
μευσης ατόμων με αναπηρα αλλά την πΡοηγούμενη e Ο
στα μευση σε αποκ e στικο η γεν.ος %σε
ατόμων με
Στα πλαίσια του προγράμματος l-Mapapaaη της epsoμάδας», που αφαρμά6Tal and Τη Δηύθυνση ΤΡοχαίας ΑστυΣτη Maaar via pepaisem Kar auvol κά 21 παραβάσος
Σελαα 24
ΓΙΑ ANOD ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΟΣΕ
TIKOLMAPAEonaAHEI
ανανικώνόρριβαλ.
Πρωτοβουλία πολιτών ενάντια
στην ΠολΤ κή της ΔημοΤΙκής Αρχής
Υπογράφηκε η
λοντικών όρων
σελίδα 11
ΑΣΙΑΡΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δήμου Μεσσήνης
ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ
TIME MAI KA ΟΧΙ ΟΙ ΠΡΟΖ OPE MAZ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ Η EPODANs ΕΣΗ ΑΣ
«Η ΠΡΟΟΔΟΣ
ΚΤΕΟ 50% ΕΚΠΤΩΣΗ
«Επανεκκίνηση
EXPRESS Eeyxo
Εταιρεία
(Ειδικό έλεΥΧο ABS)
enzonoabouEOUaDEV Moon,gino Πρόοδο
ο ανεξάρτητος
συνδυασμός του,..
27210-66055
Εκ του ΔΣ
Το 1ο ΚΤΕΟ στη Μεσσηνίο nou μείωσε τις Τιμες
Το 160 μεΥάλο & πιο πλήρες
ηλακών θερμοσιρώνων της Ελλάδος
www.ILIOSAK.gr
SNACK CAFE
ηλεκτρονικό κατάστημα
DELIVERY: 27220.22522 ΜΕΣΣΗΝΗ
27210 63003 63007
981 820200