Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

16oC, 12:00

20oC, 20:00

€0.80

18oC - Υγρασία 59%-97% - Άνεμοι: Α-ΝΑ 2-3 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:15 - Δύση ηλίου: 17:31

Oäçãßåò ðñïò íáõôéëïìÝíïõò

Οι επικείμενες τοπικές εκλογές δεν είναι σαν όλες τις άλλες. Η ιδιαιτερότητά τους οφείλεται στα χαρακτηριστικά της συγκυρίας και της εποχής. Τα οξυμένα προβλήματα στην υποδομή, χρόνισαν και η αντιμετώπισή τους δεν παίρνει άλλη αναβολή. Η σύμπτωση της κακής κατάστασης με τη ραγδαία εξελισσόμενη φυσιογνωμία της περιοχής, δημιουργεί εκρηκτικό μείγμα. Πρόκληση, που δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει. Είναι πολύ δυναμική για να κάνεις ότι δεν τη βλέπεις! Μια φωτογραφία της στιγμής θα αποτύπωνε αφενός την αδράνεια των πολιτικών σχηματισμών αφετέρου την υστέρηση της δραστηριότητας και των πρωτοβουλιών «από τα κάτω». 3>>

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4762

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ & ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΤΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΝ

Óôï ÓôÅ ãéá ôç ëßóôá áêéíÞôùí
Ζητώντας να
κηρυχτούν παράνομες
& αντισυνταγματικές
οι «μεταβιβαστικές»
αποφάσεις
ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Ïäüò
ÉùÜííç Ãéáííïýëç,
óôï ÂåëéãñÜäé!

ΑΘΗΝΑ. Δεν πείθουν οι «καλές προθέσεις» της κυβέρνησης
που παραμένουν προφορικές
διαβεβαιώσεις ή ακόμη και οι
δηλώσεις περί «θέματος που
δεν υπάρχει», σχετικά με το θέμα των ακινήτων του Υπερταμείου. Το αποτέλεσμα; Τέσσερις Δήμοι της χώρας -για… αρχή;- και ο Σύλλογος Ελλήνων Παρουσία Νικολούζου η τελετή ονοματοδοσία, προς τιμήν του Αγιομαθίτη αγρότη - συμβόλου του αγώνα επιβίωσης των Σέρβων
Αρχαιολόγων (συν μέλη του ΔΣ στο νησί (Α΄ Π.Π).
7 >>
του Συλλόγου) να προσφύγουν
στο ΣτΕ. Ζητώντας να κηρυχθούν αντισυνταγματικές, παράνομες και αντίθετες στην διεθνή σύμβαση της Γρανάδας
(και, ως εκ τούτου, να ακυρωθούν) οι δύο κυβερνητικές απο13>>
φάσεις, με τις οποίες μεταβιβάζονται προς εκποίηση.

¸ñãá äéá÷åßñéóçò
óôåñåþí áðïâëÞôùí
óôïõò Ðáîïýò áðü
Ìå ðñïâëÞìáôá ôçí ÐåñéöÝñåéá >>
ï Êñüíïò êüíôñá áôæÝíôá >>
óôçí ÁÅË >>
Τέσσερις μέρες απομέÅðáíåêëïãÞ
νουν για το μεγάλο
κερκυραϊκό ντέρμπι της Ãéáííïýëç
Γ΄ Εθνικής, το πρώτο
στην ιστορία του κερóôçí ¸íùóç
κυραϊκού ποδοσφαίρου,
δεδομένου ότι ποτέ δεν
Áîéùìáôéêþí
είχαμε δυο ομάδες την
ίδια σεζόν στην κατηÉïíßùí >>
γορία.

«Óå êëåéóôü êýêëï»: ÎåêéíÜ
áðüøå ç óåéñÜ óõíáõëéþí ðéÜíïõ

Σελίδα 4>>

Ôçí ÊõñéáêÞ, óôï
ÈÝáôñï, ôï «Éùâçëáßï»
ôïõ ÊÊÅ 5>>

ÊõêëïöïñéáêÝò
ñõèìßóåéò óôçí
ðáñáëéáêÞ ôçò
Ãáñßôóáò 4>>

3

10

14

9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα