Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27165
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
Www.dimoprasion.gr
0,60 ΕΥΡΩ
Πως η
Ένωση Χανο εάρκη
Τα «νεράκια» του ευρώ έτοιμα
« α Παρει
κεφαηι» στο
Eurogroup
να αναχτυΠησουν
ταση θα πρέπει μάλιστα να
ηδία, Ολλανδία, Σλοβακία, Τσεχία)σχοπεύει «να πάρει χεφάλι» στο Eurogroup
Στόχος της ο ESM να αναλάβει εξουσίες
όπως το ΔΝΤ, ώστε να εγγυάται με καλύ
ερο τρόπο τη βιο)σιμότητα των δανείων
διάσωσης, όπως αυτά που υλοποίησε για
την 1ηλανδία και την Ελλάδα, ώστε να ε
μεμονωμένων
δανείου χατά τη διάρκεια του
προγράμματος. Η απαίτηση αυτή α
μπορεί να χορηγηθεί μόνο υπό αυ
μανική εφημερίδα.
σει τη
στα ότι η ανάλυση του ΕΜΣ θα πρέ
αρτητα από
την κρίση άλλων θεσμικών οργάνων
ς στο πλαίσιο του σημερι
(σ.σ. Δευτέρα) Eurogroup θα καταθέ
σε ατικής Εν
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονί
νουν το δρόμο για ένα πα
ο προτάσ
ερο ρόλο
κό Μηχαν
ΕΡΓΟΣΕ: Ούτε
ενα δενδρο
ια περικοπές
γράφει χαι η ιστοσελίδα Euractiv, α
Βρυξέλλες, γράφει η γε!μανική Frank
χαμενο
Πως με καλό σχεδιασμό n
απαλλοτρίωση δένδρων στην
Αχαΐα Βοηθα τις Πυρόπληκτες
από τον Ευ!ωπαϊκο
σχετικό έγγραφο που υπογράφουν οι 10 υ
ς Χανσεατικής ΕΟι δέκα χώρες της Χανσε ατυχής Ενωσης
που ιδρύθηκε τον περασμένο Μάρτιο εί
ναι η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Φινλανδία,
η Σλοβακία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Δανία, η Σουηδία και η Τσεχιομικών
χώρες που έχουν ανάγκη ευρώ, θα πρέπει
να συνδεθεί με αυστηρότε!α XQt1e1α
στο μέλλον απ ' ό τι στο παρελθόν. Αυτό
ζητούν 10 κράτη της Βόρειας και Ανατογραφο των 10 τονίζεται οτι αν μια χώρα
ζητήσει οικονομική βοήθεια, θα πρέπει να
της επιβληθούν «αυστηροί όροι»
Προκειμένου μάλιστα να ε>τιμηθεί η 1
κανότητα αποπληρωμής των κρατών-με
σβαση» στις πληροφορίες σχετικά με την
Η«ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» ξεκίνησε την μετατη λεγόμενη Χανσεατικη 1
γραφο που συνυπογ!άφουν οι υπ ouQγοί
των Οικονομικών, για τη μεταρρύθμιση
του ESM, ενόψει της σημεQ1νής(σ.σ.Δεντέρα) συνεδ!ίασης του Eurogroup στις
φύτευση ελαιοδέντρων στις πυρόπληκτες
μεταξύ άλλων, ο ΕΜΣ πριν αποφασίσει
να χορηγήσει ένα δάνειο σε μια χώρα της
ΕΕ, να εξετάζει την ικανότητά της στο
μέλλον να το αποπληρώσει. Αυτή η επαεπ
Σκοπός αυτής της χοινωνικής δράσης
ναι η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου
στους πληγέντες οικισμούς και η τόνωση
των θετικών συναισθημάτων των Δημο
στωτική κατάσταση σε χα
αι μεν αλλά η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη
εταφορά τ
Ελληνικό
Κτηματο ο 10: Εω το
2022 ολοκληρώνονται
μειώθηκε κάτω από το 1% στα δυσκολότε
ρα χρόνια της χρίσης, αλλά τώρα εκτιμάται σε περίπου 1,5% ανέφερε η ΕΚΤ στο
νάπτυξης
σμια χρηματοπιστωτική χρίση», σημειώνει
ημελέτη προσθέτοντας. «Η γήρανση τ
πλη θυσμού αναμένεται να ασκήσει χαθο
διχή πίεση στη δυνητική ανάπτυξη της Ευ
ρωζώνης τις επόμενες δε
Ευρω ονης εχει αυξηθει απο τα χαμηλα
επίπεδα του κατά τη διά0%εια της κρί
σης χρέους, αλλά παραμένει σε επίπεδο
χαμηλοτερο απο αυτο πQ1v απο την KQ
ση και θα συνεχίσει να πι
γή!ανση του πληθυσμού, σύμφωνα με
μελέτη της EuQωπαϊκής ΚεντQ1κής ΤΟά
πεζας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιο
κτιμήσεις δείχνουν ότι ο δυνητικός ρυθμός
ανάπτυξης της Ευρωζώνης αυξήθηκε τα
ελευταια χρονια, αν και παραμένει χα
κτηματογραφησης
ροω ειται υφυπουρΥειο επιταχυνσης
αδειοδοτήσεων
1, 2021 προ
έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έ!γα κτηματοσιχό πρόβλημα για την Ευρώπη την περα
γQάφησης, τα οποία ήδη έχουν ανατεθεί
δρος του δημόσιου φορέα Ελληνικό Κτη
που παραχώρησε στο Αθηναϊκό-Μακεδοροχωράει η ένα!ξη κατασκευής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κητης . Πελοποννή
νουν ότι
λευταία χρόνια αρχίζε
σου, ενώ η μεγάλη διασύνδεση της Κρητης με το Ηπειρωτικό σύστημα αναμένεται να
συνέν
χει ολοκληροθεί το 2023, τόνισ
ε μεταξύ των άλλων ο υπου!γός Πέριβάλλοντος και EveQ
ρυθμό της να επανέρχεται κάτω από
2%. Αυτό αποτελεί πηγή ανησυχίας
γειας Γιώ07ος Σταθάκης και πρόσθεσε πως ως το 2030 οι επενδύσεις στην ενέργεια να
φθάσουν τα 32 δισεκατομμύ!ια ευρώ. Από την άλλη πλευρά ο Αντιπρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε πως η Ελλάδα καλείται να χάνει μια μεγά
λη μετάβαση, να αφήσει πίσω της το μοντέλο του κρατισμού και της διανομής φτώχιας και
να περάσει σε ένα νέο μοντέλο, αυτό των ευκαιριών, της δημιουργίας και της παραγωγής
Είμαστε πρωταθλητές στην υπερφορολόγηση χαι ουραγοι στην ανάπτυξη, α
ικό Π Quxt(ρείο Ειδήσεων, στο πλαίσιο
ν ΕΚΤ, η οποια
για την
σχυση του πληθωρισμού
Ο δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης . δηλαδή
αυτός που μπορεί να διατηρηθεί χωρίς να
τρέχοντο
νιά χτηματογράφησης (ΚΤΙ
προκαλέσει πληθωριστικές πιέσεις

Τελευταία νέα από την εφημερίδα