Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ START UP
Το υπουργείο ψηφιακής ΠοΑτικής. Τηλεπικονωνιών και
Ενημέρωσης, στηρίζα
έμπρακτα ΤΙς start up, ανέφε.
ρε ο υπουργός Νίκος ΠαΤάς.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ
Στην ενδυνάμωση της εμπστούνης
Των διεθνών αγορών και της οικονομίας,
εστάζει Το Δεkno Οικονομικών ΕΕΑΕΕ.
ων του υπουργείου, με Τον ΟΤΤρόεδρο
της κυβέρνησης nawn Δραγοοάκ
ΓΡΗΓΟΡΟ! PYeMol
την πεποίθηση on or βαθιές τομές
πουχρειάζετα ο Τόπος προχωρά.
νε με γρήγορους ρυθμούς, εξέφρασε ο υπ. Περβάλλονος και
Ενέργειας Γιώργος ΣΤΒάκη
Σελ.2
6 Νοεμβρίου 2018 . Αριθμός φύλλου 920
0,50 ευρώ
ΤΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΙΚΟΝΟΜΊΑ
ΜΟΝΑΔΙΈΓ EnTA1ΩΞΗ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΊΑΣΗ
Επικίνδυνο
σκόπελο ryla
» φουρτούνα am
ΤΙ θα γίνει με εκλογές
και Συμφωνία Πρεσπών
Τα ανοδρομικά
#THIS IS ATHENS & PARTNERS
#ALL ABOUT ONCOLOGY»
ΕΟΔΗΜΑΤΙΑΣ
»DAcu όσο συμμετέχουμε σε αυτή
την προσπάθε α. Εχουμε καταλά.
βει ότι η συνεργασία φέρνει καλό.
τερο αποτέλεσμα σε σχέση με τις
Το Υγεία ηγείται στην ολοκληρωδιαχείριση των ογκολογικών
ασθενών, προσφέροντας τις πιο
σύΥχρονες διαγνωστικές και θερα.
Μία πτωτική συνεδρίαση, με τις
μικρότερες δυνατές απώλειες
δηλωσε πρόεδρος της Aegean
σήμανε ο διευθύνων σύυΒουλος
του Ουλου Ανδρέας Καρτηνης.
. Σελ. 7
. Σελ. 9
.#ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ
#ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Για τη νέα ομάδα προβληματικών
επιχειρήσεων, που δημιουργεί η
πολιτική φαρμάκου της τελευταίας
δεκαετιας,εστίασε ο πρόεδρος
της ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων, με
αφορμή την κατάθεση στη διακομματική επιτροπή για το φάρμακο.
Για το βασικό στόχο του Ομίλου
Metro, την οργανική aamuEn.
εστίασε ο διευθύνων σύμβουλος
της αλυσίδας Αριστοτέλης Ποτε
λιάδης, προσθέτοντας πως οι εξα.
γορές, δεν είναι ο τρόπος με τον
οποίο σχεδιάζε. Την creKTaon του.
.Σελ 10
Σελ. 8
Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr