Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 06.11/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Ti τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης
Δεν θα μεταθέσουμε στο μέλλον το θέμα των συντάξεων
Βορείου Ελλάδος
ETEAN
POT Να συντονιστούν
EM δο-usia για. Τα πρώτα 15 εργαλεία χρηματοδότησης
Πολεμικες επανορ.
Στην τελική φάση εισέρχεται η ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπε.
ας με το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφίζεται Πριν το τέλος της χρο
νιάς. Μέσω μετατροπής του ΕΤΕΑΝ η υλοΠοίηση του εγχειρήματος.
Πώς θα λειτουργεί και πώς θα αντλεί ρευστότητα.
Έως το τέλος του έτους θα κατατε
θεί και θα ψηφιστεί από τη βουλή
ση ομοθετικηνικής Ανατηνίδρυς
Coca Cola HBC: Αναβαθμίζει
Τράπεζος (EAT). Ηδη αυτή την
περίοδο β ίσκεται σεπληρη εξέλιξη
σε «accumulate>> η IBG
η μεταφορα τεχνογνωσιας στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
από τη γαλλική αναπτυξιακή τράπεζο BPI France, η onoia έχει αναλάβει αμισθί, καθήκοντα τεχνικού
συμβούλου για την ολοκλήρωση
του εγχειρήματος.
Σε accumulate από neutral αναβαθμίζει Τη
σύσταση για τη μετοχή της Coca Cola EEE
0,00% HBC η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος.
Οπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, η αναβάθμιση οφείλεται στη μεγάλη πτώση της
μετοχής (-10% σε έναν μήνα) και στο περιθώριο ανόδου σε σχέση με την Τιμή-στόχο
που διατηρείται στα 29 ευρώ
Οσον αφορά στα αποτελέσματα Τρίτου Τρι
μήνου, η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι η
εισηγμένη θα εμφανίσει αύξηση των όγκων
πωλήσεων κατά 3,9% μετο Τζίρο να ενισχύεται 3,1%στα 1,87 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση
Προληπτικούς
ελέγχουςσηςυποδο.
μές Προανήγγειλε
Εντός του Νοεμ- Των Συντακτών και υπομονή»
βρίου θα δοθεί στη σημειώνει ότι ο Η κ. Ζορμπόηροα- δύναμη, σταθερή, Κώστα Σημίτη.
δημοσιότητα onArp- αριθμός τους θα ναγγέλλει ότι τον επίμονη, Που δεν «Οντως, όταν
ης κατάλογος Των ξεπεράσει τα χίλια. Ιανουάριο θα ανα- χρησιμοποιεί ευκαιρ- εμπλέκονται σε
ακινήτων του uno- Για το ίδιο θέμα κονωθεί ΤΟ Πρόγρ- ακές καταστάσεις σκάνδαλα κοντινοί
υργειου Πολιτισμού Τονίζει ό «η ιστορια αμμα για Την προκειμένου να διεκ- συνεργάτες, τότε
και Αθλητισμού nou Πήρε τη μορφή αντ- προώθηση του δικήσει αυτόπου συνήθως διατειμαστε
ηρεμη την εικονα του
ΑΧΤσιόγλου:
Η Κοινωνική Οικονομία
να αναλάβει το μερίδιο
Που Της αναλογει
θαενταχθούν
στοΥπε μειο
111 εξαιρούνται από τα Πολίτευσης μόνο ελληνικού λογοτεχν- Πρέπει»
10.119 ακίνητα που Που η ΠΟλιτιστική κού βιβλίουστο εξο- Τέλος η κ. Ζορμπα ρίες για ευθύνες
εντάσσονται στο κληρονομιά δεν εναι Τερικό, ενώ γιατη εκφραζει Την anoun στον επικεφαλής.
Υπερταμείο αναφέρει το κατάλληλο πεδιο σταση έναντι της όΤΙ η διαφθορα ορι- Αλλά η ΠΟλιτική
η υπουργός Πολιπ- για να αντιπολιτευό- επιστροφής των σμένων ΠολΙΤικών ευθύνη δεν μηορεί
σμου Μυρσίνη Ζορμ- μαστε»,
πα σε συνέντευξή στώντας «μεγαλύτε- ενώνα, υΠογραμμίζει υργών τον κυβερνη- σ υ ν ε ν ο χ ή » ,
της στην Εφημερίδα ρη Ψυχραιμία και ότι «θέλουμε να σεων του, αδικούν σημειώνει
συνιΓλυπτών Του Παρ0συνεργατών και unoνα σημαίνει και