Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Εκκρεμείς παροχές πενταετίας πληρώνονται σε εργαζόμενους ΟΤ
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5347 Τρίτη 07.11.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ιεθνής
διάκριση για
ετσος.
Γιατί επέλεξε την έξοδο από το
Η Ελλάδα σύντομα ισχυρός παίχτης στην
προσελκυση οπτιακουστικων παραγωγων
την Επενδυτική
Ελλάδος
έα διεθνής διάκριση
για την Επενδυτική Τράπεζα
ος έρχεται να
θεί στις ήδη υπάρχουσες με
την απονομή
βραβείου στην κατηγορία
Fixed Income Market» σε
τελετη
ματοποιήθηχε στο Άμπου Ντάμπι στα
πΛαισια του ετησιου συνε
δρίου της Ευρω-Ασιατικής
)μοσπονδίας
στηρίων με την ονομασια,
ConFEAS 2018
H FEAS ιδρύθηκε το 1995
εται σήμερα από
35 μέλη από 20 χώρες
ης Ομοσπονδία
είναι να συμβάλει στη συνοκοπος τ
υποστήριξη και την προώθηση των xeqa/cuor.oooov στην
ατική περιοχή
Ευρω-ασι
Ποιες τράπεζικές μετοχές
«βγάζουν» εκτός MSCI SocGen
και Bernstein
Λεκάνη της Μεσογείου)
γανώθω ηφοτελετήτοράβο
S «Champions League
Award» των μελών των
χοηματιστηριον που συμμε
τέχουν στην FEAS. Boc
βεύτηκαν τα 3καλύτεραμέλη
από όλα τα χρηματιστήρια,
Την έςοδο της Eurobank, της
Πειραιώς και της Εθνικής Τράδολάρια (23,3 εκατ μετοχες).
Η εκθεση σε ό,τι αφορά τον
ότι υπάρχουν πολλές δυνητικές
νες προσθήκες. Ποοκειται για
σε δύο κατηγορίες, αυτή των | πεζας ΕΤΕ 0,00%
από τον δείκτη αναδυόμενων
δείκτη MSCI αναδυόμενων αγομετοχών (Stock Market) και
αυτή των ομολόγων ( Fixed |ρών προβλέπει η Société
Générale σε éx8εσή της. Σύμφωνα με τον οίκο, αυτό θα γίνει
διαγραφές αλλά και επτά πιθα
τις Divi's Laboratories, Fila
Η Επενδυτική Τράπεζα
Ελλάδος, κατέλαβε την 2η
θέση διεθνώς, ανάμεσα σε 23
| στην αναθεώρηση τον δεικτών
της 13ης Νοεμβρίου, η οποία και
| θα τεθεί σε ισχύ στις 30 Νοεμβρίου. Η εκτίμηση είναι οτι η
Eurobank θα εξελθει του δείκτη
εξαιτίας της γενικότερης αποKorea,
Development,
Baiyunshan
Mesaieed
11α)τάσεις για αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος και
καταργηση των εκπτωσεων, φέρνει η οημοσια επιχειρηση
στις ενεργοβάρες βιομηχανίες. Η ΕΒΙΚΕΝ μιλά για σχεδιο
Guangzhou
Pharmaceu,
Petrochemical,
Muangthai Capital και Zhejiang
Supor.Συμπεριλαμβα
των τριων ε/./,ηνιχων τραπε
υπονομευσης της ανακαμψης της οικονομιας
μοναδικ
που βραβεύτηκε
ηνική εταιρεία |
Ολομέτωπη επιθεση κατα Τους τελευταιους μηνες
της ΔΕΗ ΔΕΗ 0,00% ε α- βρισκονται σε εξελιξη δια
πολυουν οι ενεργο ορες πραγματευσεις μεταξυ των
βιομηχανίες, υποστηρι ον- μεγάλων βιομηχανιών που
τας πως φέρνει ποοτάσεις ηλεκτροδοτούνται από την
για κατάργηση των υψηλή τάση και της δημόdecrease) ενω για την Πειραιως
και την Εθνική ως αιτια ποοβάλλεται η μείωση της κεφαλαιοθα υπάρξουν συνολικά 34 δια
γουφες. Όπως αναφερει, πάντως η Κίνα αποτελεί πηγη
συγχυσης για τις εκτιμήσεις
Για την εν λογω διάκριση ο
ουλος
ράπεζας, Χ.
Μιχάλης Ανδρεάδης δήλω
σε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρου,μενοι και υπεοη4ανοι για
γαλλική τράπεζα προβλέπει
αλλά πιστεύει ότι η συμμετοχή
της χωρας ειναι που υψηλη χαι
αυτή διάχρισ
αποτέλεσμα ρευ
εκπτώσεων ογκου,
για αυζησεις των τιμοεπι
στις τρεις μετοχές. Για τη
Eurobank εκτιμάται ότι θα φτάδιαγραφές. Εκτός Κίνας, στους
η οποία αποτελεί
ιγμα ανα)vogu.
σης της δοαστηριότητας και
σμάτων
διεθνώς,
«άτυχους»
περιλαμβά
τιμο/ογια και τις εκπτωσεις
σουν τα 5
κατομμύρια μετοχές), για την
Investments, Eurobank Ergasias,
της Επενδυτική
Μαι την ΕθνιMacroni
Bank (MONET CP.