Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
6
ΤΡΙΤΗ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4982

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ «ΖΟΡΙΣΕ»
ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

∆εν έπεσε
αµαχητί!

ΗΤΤΑ 68-76 ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
ΣΤΟ 81’ ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΣΕ
ΤΗ ΣΠΑΡΤΗ

1-0

12 µ. Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ

Ο επίλογος
του Γ. Ράντου

Τρίποντο
µε... άγχος
ΣΕΛ. 19-26

∆ΕΝ ΠΗΓΑΝ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

Υπουργός
και... µόνος!
Ο Χρ. Σπίρτζης εξέδωσε και ανακοίνωση για την (προαναγγελθείσα) απουσία των βουλευτών
της αντιπολίτευσης.
ΣΕΛ. 3

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ

Μεσογειακή άπνοια
8,5 πριν την πρεµιέρα
µήνες Π

έρασε ένας χρόνος από τα «πανηγύρια» στην Ταραγόνα της
Ισπανίας, για την ανάληψη των Παράκτιων Μεσογειακών
Αγώνων από την Πάτρα. Λίγους µήνες πριν την έναρξη των

Αγώνων, επικρατεί στασιµότητα και εκφράζονται ζωηρές αµφιβολίες, εάν ο χρόνος επαρκεί για την εκτέλεση των προγραµµατισµένων έργων (στη φωτό η περιοχή του πρώην κολυµβητηρίου).

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ
ΟΙ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Πάει «στράφι»
η φετινή
σοδειά
ΣΕΛ. 7

∆ΑΣΚΑΛΟΙ
ΣΤΟΥΣ
∆ΡΟΜΟΥΣ

«Μαθήµατα»
κινητοποιήσεων
∆ιεκδικούν προσλήψεις
και ενίσχυση του δηµόσιου σχολείου
ΣΕΛ. 5

Πώς καθησύχαζε τον Ιούλιο ο υφυπουργός Αθλητισµού, Γ. Βασιλειάδης

ΣΕΛ. 10-11