Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

17oC, 12:00

20oC, 20:00

15oC - Υγρασία 59%-99% - Άνεμοι: Α-ΒΑ 1-2 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:14 - Δύση ηλίου: 17:32

€0.80

Áíáêýêëùóç êáé öáýëïò êýêëïò

Είναι αξιοθαύμαστη η στροφή δημοτών προς την ανακύκλωση υπό
το κράτος της οδυνηρής πραγματικότητας, με τα συσσωρευμένα
σκουπίδια παντού. Η διαπίστωση επιβεβαιώνεται από την εμφάνιση της μιας μετά την άλλη των πρωτοβουλιών, κυρίως -αν όχι αποκλειστικά- στα κερκυραϊκά χωριά, με επαινετές επιδόσεις στην συλλογή, διαλογή ανακυκλωτέων υλικών. Το κοινό της σαββατιάτικης εκδήλωσης στο Εργατικό Κέντρο έγινε επανειλημμένα πομπός και δέκτης τέτοιου είδους πρωτοβουλιών, που κοινοποιούνται με καμάρι και ελπίδα για την έκβαση αυτής της άνισης μάχης με την κακοδιαχείριση των σκουπιδιών. Εδώ όμως αρχίζουν τα δύσκολα, η αντιμετώπιση των
οποίων απαιτεί την πολιτική αναβάθμιση των δράσεων ώστε να αποβούν βιώσιμες και αποτελεσματικές. 3>>

Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4761

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΙΛΟΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Éäïý ç Ñüäïò, éäïý êáé ç óýìâáóç!
Ποια υπουργεία
συνυπογράφουν
 Ποιες οι δράσεις
που προβλέπονται


ÌÝñá ãéïñôÞò ìå äéðëü íüçìá, ôï Ðñùôïêýñéáêï

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΦΩΤΟ: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ

ΡΟΔΟΣ. Ο Δήμος Κέρκυρας
συμμετείχε, έπειτα από πρόσκληση του Δήμου Ρόδου στο
Συνέδριο που διοργάνωσε ο
Δήμος Ρόδου από τις 2 μέχρι
τις 4 Νοεμβρίου για την 30η επέτειο Ένταξης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Το «Πρωτοκύριακο» είναι θρησκευτικό έθιμο με παράδοση αιώνων στο Νησί των Φαιάκων, που απέκτησε κι ένα δεύτερο νόημα μεUNESCO.
ταπολεμικά, με την πρώτη αντιστασιακή πράξη των Κερκυραίων μαθητών απέναντι στις δυνάμεις της ιταλικής κατοχής. Την ΚυΤον Δήμο εκπροσώπησε ο Α- ριακή έγιναν όλα με κάθε επισημότητα, παρουσία πλήθους κόσμου. https://goo.gl/VY4Cuh
ντιδήμαρχος Παλαιοκαστριτών
και Φαιάκων και Πρόεδρος του
ΔΟΠΑΠ, Νίκος Κορακιανίτης.
Στο Συνέδριο μετείχαν, επίσης,
το Κότορ Μαυροβουνίου, το
Σπλιτ Κροατίας, η Βαλέτα
Μάλτας , η Λεμεσός και η Βύ7>>
βλος Λιβάνου.

Êßíçìá õðÝñ ôçò áíáêýêëùóçò
åíéó÷õìÝíï ìå åéäéêïýò åðéóôÞìïíåò.
ÍÝá åêäÞëùóç ôï ÓÜââáôï (10/11)

Σελίδες 4&5

Ðéíãê-ðïíãê
ÄÞìïõ-ÏÁÅÄ
ìå... èÝá
ôéò åñãáôéêÝò
êáôïéêßåò! >>
3

Ç äéÜóðáóç ôïõ
äÞìïõ ðñïåîïöëåß
ôçí áðïôõ÷ßá, ëÝåé
ôï ïéêïíïìéêü
ÅðéìåëçôÞñéï 6>>

>>

Ðñþôç íßêç ãéá
ôïí ÁÏÊÊ.
Äåí ðáíçãýñéóå
ôï ãêïë ï ðñþçí
ÇñáêëåéäÝáò,
ÓéáôñáâÜíçò >>
13

4524 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα απ’ το λιμάνι
Viking Sun: 08:00 - 17:00 ÅðéâÜôåò: 954
Costa Deliziosa: 09:00 - 14:00 ÅðéâÜôåò: 3.570



Τελευταία νέα από την εφημερίδα