Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΚΥΡΙΑΚΗ

τώρα!

4

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4981/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Στο... γνώριµο
σκηνικό
των «εµπορικών
Κυριακών»

120 ακατοίκητα
σπίτια στη
Ζάκυνθο

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 31

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ
ΣΤΟΝ ΑΘ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Προπέµπεται
ο άρχοντας
του αναλογίου
ΣΕΛ. 8

ΜΠΑΡΑΖ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Ανήλικοι
σε... (παράνοµη)
δράση!
ΣΕΛ. 4

ΘΕΡΜΗ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟ∆Ε
ΣΤΟΝ Ν. ΦΑΡΜΑΚΗ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στο βαθύ... κόκκινο
οι δανειολήπτες της ∆υτ. Ελλάδας
Τι δείχνει η
«χαρτογράφηση»
των δανείων,
που έγινε
µετά το αίτηµα
των «θεσµών»
για να εντοπιστούν
οι στρατηγικοί
κακοπληρωτές

Τα στοιχεία θα
αποτελέσουν
«πυξίδα» ενόψει
των πλειστηριασµών
που αναµένεται να
πολλαπλασιαστούν
το επόµενο
διάστηµα
ΣΕΛ. 2

«Μας κέρδισε
µε την απλότητά
του…»
ΣΕΛ. 5

Οι προσεισµικοί
έλεγχοι δεν είναι
«πολυτέλεια»
ΣΕΛ. 3

Α Θ Λ Η Τ ΙΣ Μ Ο Σ

ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ: Τρίποντο
στην έδρα τους,
θέλουν ∆ιαγόρας, Αίγιο
και Πανµοβριακός
Α’ ΕΠΣΑ: «7x7» για Θύελλα,
Ατρόµητο και Άρη
ΣΕΛ. 15-19



Τελευταία νέα από την εφημερίδα