Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική | Σάβ:ατου
Νοεμβρίου
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Με το νομοσχέδιο
για τα αναδρομικά
Παγκόσμια Τράπεζα :
To ακριβότερο ρεύμα στη ΝΑ Ευρώπη
συνεχίζει να έχει η Ελλάδα
των Παροχών και
Tomo ακριβό ρεύμα σεντες στη Κροατία
στην ευρύτερη γειτονιά της ΝΑ Ευράπης
και την Ουγγαρία
συνεχίζει να έχει η Ελλάδα, γεγονός που
αποτελεί ένα ακόμη
αντικίνητρο για τη
προσέλκυση επενδυΣυνολικά η Ελλάδα
έχασε φέτος τρεις θέ.
σεις στη Παγκόσμια κατάταξη σχετικά με την
ευκολία ηλεκτροδότη.
σης μιας επιχείρησης
μοσχέδια που περιλαμβάνουν διατάξεις
για μειώσεις φόρων,
ασφαλιστικών εισφοέκθεση "Doing Business 2019" της-Παγκόσμιας Τράπεζας , για
μαντικό παράγοντα για
το επιχειρείν, που γι
αυτό ακριβώς το λόγο
αποτελεί ένα από τα 10
βαθμολογεί
χρόνο η έκθεση"Doing
Business" της Παγκόσμιας Τράπεζα
190 χώρες
Σύμφωνα με την έ
θεση, για την ηλεκτροΣαν μέση τιμή κιλοβατώρας στην Ελλάδα
a 19 σεντς δολαρίου,
ντι μόλις 5,9 σεντς
στη "Ρουμανία 073
εντς στη Σερβία, 8,7
|σεντς στην Αλβανία,
και ανταγωνιστικές
προς εμά
κύπτει ότι οι διαδικασίε
eruxείρηση στα Σκόπια
για να πάρει ρεύμα
ριορίζονται σε μόλις 3
ριτήρια που
αναδρομικών, επιδόμερίσματα που Παιρ
την Βουλή η κυβέρ
επιχείρησης, ana1τούνται στην Ελλάδα συνολικά 7 διαδικασίες
έναντι,4,5 πουε ν ο
μέσος
ΟΟΣΑ), 55 ήμερολογια.
κές ημέρες (77,2 ο
Από την 76 eco που
κατείχε πέρυσι, έπεσε
φέτος στην 79η σύμ.
ρος στον στη Τουρκία είνα
λάξει την πολιτική
στη Κύπρο 5, στη
συνέχεια στην 11
10.1 σεντς στη Του
κία, 12,4 σεντς στη
Βουλγαρία, 12,8 σεντς
στα Σκόπια. και 14,9
ωνα με τη βαθμολογία
διαμορφώνεται από
μια σειραετίζονται με
ΟΟΣΑ), ενώ το κόστος
Σε επίπεδο ταχύτη
ΣΕΒ: Με το
σταγονόμετρο
οι δημ σιεs
κριτηρίων τα
είναι ίσο με το 69,9
του κατά κεφαλήν
δρα την Ελλάδα από
Σε άλλες χώρες της
τις απαιτούμενες διασοδήματος, πολύ υψη
το ρετε ρηκοστίζει ής,
δια χρειάζοντα έρε
λότερο απότον64,2%
του κατά κεφαλήν ει.
σοδήματος)
Συγκρίνοντας τα πα.
στον ΔΕ έγγραφάτης
επενδυσε!s
σε Αστυνομια
σεντς στη Σλοβακία,
12,1 σεντς στη Τσεχία,
14,6 σεντς στη Σλοβενία, καθώς επίσης 17,6
κόστη, την αξιοπιστία
στη προμήθεια ρεύματος και στη διαφάνεια
στις ταρίφες
ται ότι θα χρεια
ημερολογιακές ημ
| Τι προβλέπει
στική
εγκύκλ IOS
0-1 τη φορολογία
στική (ννδα Ταν, των αγροτών
αστυνομία ανευρ
ούτε 1 ευρώ για επεν-