Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΝΘΕΤΟ
Agrenda
profi
AgroNews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ® ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Η γη και η καλλιέργεια
σαν το χρηματιστηριο
Στον Διόνυο του 0px0μενου
Κάθε δέκα χρόνια
κι ένα εργοστάσιο
770 T88
ano 014|mtuon αλλά με npoonuor1
μετράει τρία εργοστοσια σελ.50
Ριγμένοι φέτος οι Μακεδόνες
από την τιμολόγηση στο βαμβάκι
Ανατροπές και στους κόλπους των εκκοκκιστών με τον Καραγιώργο να παίρνει κεφαλι
σελ 12.22
Μπαίνει τάξη
με απόφαση
για το Υάλα
-ΤΙΜΕΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ
60-6540-45*
noupyisti arropaon ηου συνδέει του5
ΣΙΤΑΡΙ
Kinc veinn oncooyu yfc
Επτά στους δέκα
4άχνουν γεύσεις
ΕΠιδοτήσεις μόνο
σε κατ' επαγγελμα
Προβληματίζει
κάτι στα ακτινιδια
Στο ελαιόλαδο
υπαρχει έδαφος
Ελληνες
tnc Κορωνέικη nodKadOCKmtnc
ΗΛΙΟΣ Ανατολη 0653-Auon 17:24
ΣΕΛΗΝΗ: 26
ημερών