Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΣΑΒΒΑΤΟ

τώρα!

3

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α Θ Λ Η ΤΙ ΣΜ Ο Σ

Θρήνος για
τον «Μπουφόν»

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΕΡΑΝ ΟΙ
ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ο ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ

ΕΛ.ΑΣ.: Η νέα
τοπική ηγεσία
ΣΕΛ. 7

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΣ Ο ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν
Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4980/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ
ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΕΧΑΣΕ ΤΗ «ΜΑΧΗ» Ο
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ
ΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΤΩΝ

Ολόχρυση
αλυσίδα από
τους κρίκους
της ζωής του!

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕ ΧΘΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

Κύριος
ήρθε, Κύριος
φεύγει!
«ΣΥΜΜΑΧΙΑ»: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ
ΣΕΛ. 18-25

ΤΙ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΑ «ΑΓΚΑΘΙΑ» ΤΩΝ ∆ΥΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ

Τα πάντα όλα

υποσχέθηκε ο Σπίρτζης

«Πάµε για την
ανατροπή»
ΣΕΛ. 3

«ΚΑΤΗΓΟΡΩ» ΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

«Θριαµβολογούν στα
ερείπια της ∆ΕΥΑ
∆υµαίων» ΣΕΛ. 10
∆ΙΚΗ ΜΕ ∆ΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΝΟ ΣΑΡΑΚΙΝΗ

Η βεντέτα, οι
απειλές και ο φόνος
ΣΕΛ. 5

n ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΙΡΟΥ: ΓΕΜΙΖΕΙ ΝΕΡΟ, ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ 51% ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ n ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΝΟ
ΣΕΛ. 4

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ 8ΜΕΛΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ

«Εµπόριο»
119 ψυχών
στο Κατάκολο
ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΕ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΙΤΑΛΙΑ
ΣΕΛ. 6

ΜΠΛΟΚΟ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Τέλος το
«πάρκινγκ»
του Μόλου!
ΣΕΛ. 6

ΑΥΡΙΟ (12 µ.)
Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Λάµπρυνε
το ιερό
αναλόγιο
ΣΕΛ. 37



Τελευταία νέα από την εφημερίδα