Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

19oC, 12:00

23oC, 20:00

€0.80

18oC - Υγρασία 36%-67% - Άνεμοι: Ν-Α 2-3 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:10 - Δύση ηλίου: 17:35

Äåí Ýâñå÷å üôáí ï Íþå Ý÷ôéóå ôçí êéâùôü

Η έγκριση του Χωροταξικού της Ηπείρου,
προδιαθέτει γι’ αυτή του Ιονίου, που αναμένεται. Άλλωστε οι δυο Περιφέρειες είναι τόσο συμπληρωματικές όσο και ανταγωνιστικές. Κατάσταση ιδιαιτέρως σημαντική στο περιβάλλον της νέας γεωγραφίας. Η αναπροσαρμογή αξιών και ρόλων πραγματώνεται στη μεγάλη κλίμακα, ευρύτερη της εθνικής. Ο λόγος γίνεται
για κομβικές περιοχές και δρόμους, για τον προσανατολισμό και την ισχύ των οποίων συχνά ερίζουν όλοι οι παγκόσμιοι παίκτες. Υπό μία
έννοια, το κυρίως ανταγωνιστικό ζευγάρι, είναι οι δυο πόλεις-πόλοι, της Κέρκυρας και των Ιωαννίνων. Σε πλείστες όσες περιπτώσεις διεκδικούν τον ίδιο ρόλο στην περιοχή. Εκείνον του επίκεντρου της κύριας δραστηριότητας, του σταυροδρομιού, του κόμβου. 3>>

Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4760

ΣΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ ΠΕΡΙΟΠΤΗ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Áêüìá êáé ëåõêÞ áðåñãßá!
Στα πολιτικά παιÏ óõíáãåñìüò ÷èåò Þôáí ãéá ôïí ÁêñïêÝöáëï Ãïõâéþí
χνίδια, το «σκουπίδι» είναι ο αστυνομικός, λέει η ΠΟΑΣΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ. Σε κινητοποίηση
διαρκείας στο ΧΥΤΑ Λευκίμμης προχωρά το προσεχές διάστημα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.
Τούτο αποφασίστηκε στο πλαίσιο των διήμερων εργασιών του
Γενικού Συμβουλίου των 58
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων
της Ομοσπονδίας της ΠΟΑΣΥ
(1-2/11), το οποίο ολοκληρώΚΕΡΚΥΡΑ. Άναψε σε αποθήκη αγροτικών εφοδίων, πίσω από το σούπερ μάρκετ στην ε.ο. Παλαιοκαστρίτσας, στον Ακροκέφαλο
θηκε χθες, στην Αθήνα, παρου- Γουβιών λίγο μετά τις 19:00, την Παρασκευή.
3 >>
σία εκπροσώπων της Φυσικής
Ηγεσίας, αλλά και της Υφυπουργού Προστασίας του ΠοÔé ðåñéëáìâÜíåôáé óôï
λίτη, Κατερίνας Παπακώστα.
åãêåêñéìÝíï ×ùñïôáîéêü
7>>
Σελίδα 6

¸êèåóç
åðéêéíäõíüôçôáò
ãéá ôï êôÞñéï
óôï Ëéóôüí 8 >>

>>

ÂãÞêáí ôá ... íõóôÝñéá,
ìå áöïñìÞ ôéò åöçìåñßåò

ôçò Çðåßñïõ 8 >>

4757 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
το 3ήμερο απ’ το λιμάνι

×ùñßò ôï ìåãÜëï íôÝñìðé óôçí Á1
ç 5ç áãùíéóôéêÞ óôá ôïðéêÜ >>
14

ÓÜââáôï 3.11
Pacific Princess: 08:00 - 17:00 ÅðéâÜôåò: 824
ÄåõôÝñá 5.11
Costa Neoriviera: 08:00 - 18:00
- ÅðéâÜôåò: 1.498
Rhapsody of the seas: 09:00 15:00 - ÅðéâÜôåò: 2.435



Τελευταία νέα από την εφημερίδα