Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ.ΦΥΑΛΟΥ 27163
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
Www.dimoprasion.gr
Στασινός:
λεφτάσΔΕΝ Παγκόσμια Τράπεζα για Ελλάδα:
Δημόσιο. Εργα ano Το 52% των κερδών σε φόρους
το ννωστο ΠΔΕ
3 και 1 προτάσεις για τη
δημιουργία νέων χρηματοδοτικών
εργαλείων
και εισφορές
.ox ηρώμενη και τεκμη!ιωμενη
διαμο
ση του επιχειρημα
ΛΟντος και την
ελληνικη κοινωνια και αφορουν στις φυ
σικές καταστQ0φές κατέθεσε ο Ι!ρόεδρος
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Γιω07ος Στασινός από το βήμα της ημε
ρίδας που διοργάνωσε το ΤΕΕ με θέμα :
«Φυσικές καταστροφές: 11ρόληψη, 11ολι
ική 1100στασία & E07α Υ
ποδομής
Εναρξη επιχείρησης
ΦΟΡΟΙ'
τομέα, η Ελλάδα
βρίσκεται στην 44η θέση
ί την Ελλά
δα στην 39η θέση. Στον συγκεκρι
1ιατριαρχης
Μόσχας: Δεν
προστατευεται η
μένο δ
°δομικών αδειών έγι
ρησκευτικη
λιγότερο χρόνο
Πληρωμή Φάρων
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 65η
εηεν ερια στην
η έκθεση
ην 72η θέση καταλαμβάνει η Ελλά
δα στον δείκτη επιχειρηματικού περιβάλ
λοντος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης «Doing Business 2019»
ου έδωσε η Παγκόσμια TQάπεζα στην
ουκρανια
πιχειρήσεις καταβάλλουν το 51,9% των
κερδών τους για φόρους και εισφορέ
βρίσκονται η Νέα Ζηλανδία, η Σιγκαπού
ρη, η Δανία, το Χονγκ Κονγκ και η Νότια
τις προσπάθειες της ονρανικής κυ
βε!νησης να παρέμβει στα εκκλησιαστι
κά ζητήματα της 0UXQανίας αναφέQθηκ
οπατουυ χης Μόσχας και 11 ασων των
Ηλεκτροδότηση
Σε αυτόν τον δείκτη η Ελλάδα κατατάσ
λαμβάνουν το Σουδάν, η Λιβύη, η Υεμένη
ηΒενεζονέλα η Ερυθραια και η Σομαλία
οδότηση
ness» εξετάζει και συγκρινει τις μεταρς, υποστ
ουθμίσεις που έχουν εφα!μοστεί σε 190
χώρες για τη βελτίωση της επιχει!ηματι
υπάΟΧει πρόβλημα προστασίας των θοησκευτικών ελευθεριών στη
χώρα.
ες απαιτού
δώσεις κάθε χώρας σε μια σειρά από χρι
EXQ1μέν
«Εδώ είναι Αλβανία μη μιλάτε ελληνικά»
δεν θα μπορέσουν να διαρΗ σκηηρη ζωη των Εηηηνων στην Υειτονικη χωρα
ματική κοινότητα των λαών
του Ελληνα ομογ
νοτήτων. «Μια σειρά εφορμοστικών νο
μων ετοιμάζεται να κάμψει την ελεύθερη
Αναμένεται αναπτυζη
της ελληνικής
οικονομίας 2,2%
Φρέντυ Μπελέρης πρόεδρος της ομο
στην Αλβανία άνοιξε ξανά τη συζήτηση
ια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι Ελληνες της γειτονικής χώQας. Εκ
ποσωποί τους μίλησαν στο Sputnik και
αταγγέλλουν της δυσκολίες της ζωής
ς οργάνωσ
έλος μια
μειονότ
ΣΕΒ: Ούτε ένα ευρώ σε ΠυροσΒεστική
δικαστηρια και φυηακες
Την τελευταία διετία (2015-2016), οι δημόσιες επενδύσεις στην αστυνομία ανήλθαν
στικη δεν πεQ1λαμβάνεται η δασοπυροσβεση τα δικαστηρια και τις φυλακες, συμφω
φέτος και 2,3% το
σεις καταγγέλλουν οι εκπροσωποι της ε
Ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας 2,2% φέτος και 2,3% το 2019
TQ0 λεπει η Ευαοπαικη TQάπε α Ανασυ
γκρότησης και Ανάπτυξης (European
Bank for Reconstruction and Development, EBRD) στην έκθεσή της για την
ντας λύσεις στα προβλήματα των ομο
νών. Όπως λένε στο Sputnik, οι εφαρμοστιχοι νόμοι για την προστασια των μειοσε μόλις 3 εκατ. ενο), ενώ δεν δαπανηθηκε ού
οτητων καθυστερούν, ενω το περιουσιακό πρόβλημα παραμένει μετέ000 χαι ανε
πι .ντο
να με τα στοιχεία που πεQuaμβάνονται στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικων εξελίξεων
ου ΣΕΒ
ι την ανάγκη για ένα μακροπρόθεσμο Εθνικό Σχέδιο Υπο
Ac πάρουμε όμως τα ζητήματα ένα-ένα
Η προστασία των με
Η Ευρωπαϊκή Ενωση δεσμεύει την Αλμών (10ετίας ή και 20ετίας) που να εστιάζει στην επόμενη γενιά έργων και διασυνδέσε
ων προστιθέμενης αξίας για τη δημιουργία ισχυρών περιφερειακών πόλων με στόχο την
ισόρροπη ανάπτυξη κέντρου και περιφέρειας. Υπογραμμιζεται ακόμη ότι «λεφτά ΔΕΝ υ
πάρχουν» για δημόσιες επενδύσεις σε κρίσιμους
είναι αναγκαία η στροφή σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, δηλαδή και σε ιδιω
ιες ήταν οι ποοβλέψεις της EBRD
ομική ανάκαμψη προ
βανία να περάσει έναν νόμο από το κοιοι
ποθέτει τη διατήρηση των JENNA
°βούλιο της για την προστασία των μει

Τελευταία νέα από την εφημερίδα