Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
ελεύθερο
Νοεμβρίου |
Αριθ. Φύλλου 5642
Τιμή φύλ. : 0.15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
BOATAIPOT
Εγκαινιάστηκε η έκθεση
«Αλληλεγγύη και Αντίσταση»
στην Κοβεντάρειο
Δημοτική Βιβλιοθήκη
Σελίδα 1
To Cluster Βιοενέργειας
και Περιβάλλοντος
Δυτικής Μακεδονίας
ΤΟ «ΠΟρισμα»
στα Ευρωπαϊκά Έργα RUBIZM0, STARDUST
και στην Ευρωπαϊκη Πλατφόρμα Συνεργασίας
για την Βιοενέργεια
Συγχώνευση
Σελίδα 17
Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
0ΙΣΥΝΤΑΕΕΙΣ
ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΕ
Η χωρική κατανομή
των Τμημάτων κατά
το αρχικό στάδιο
Συνταξιούχοι
"Χιονοστιβάδα"!! Τμήματα σ nvK12n
Σελίδα 13
ογωνών και οιτήσεων επιστροφής ονοδρομικών
και δώρων
Ανανεωτική σχολή
για διπλώματα
UEFA A-UEFA B-UEFA C
στην Κοζάνη
Αφορά όλους τους κατόχους διπλωμάτων
Αυξήσεις
Σελίδα 4
στις ασφαλειες αυτο.
κινητου
Για τον διαχωρισμό
Κράτους-Εκκλησίας
Ποιοι θα πληρώ
σουν περισσότερα
Σελίδα 24
Η Ορθόδοξη Εκκλησία διευκολύνει τον πιστό
της με κάθε τρόπο. Δεν απαιτεί κατήχηση, όπως
ο καθολικισμός, ούτ τον φορτώνει μ ενοχές
όπως ο προτεσταντισμός
Κακά μαντάντα φέρ
νουν για την τσέΤη των
οδηγών στην Ελλάδα οι
υπολογισμοί των ετα
ρειών που δραστηριοποιούνται
ασφάλειες αυτοκινή
Τον συνοδεύει στον άλλο κόσμο με λόγια πα
ρηγορίας και υπόσχεση για τον χλοερό τόπο που
του στέρησε η εδώ ζωή του. Δυστυχώς, τα τε
λευταία χρόνια παρακολουθώ όλο και συχνό.
τερα τη νεκρώσιμη ακολουθία. Δεν παύει να με
συγκινεί.
Ερχονται αυξήσεις
μάλιστα θα φτάσουν ως
και το 20% σύμφωνα με
τις προβλέψεις
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 16