Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ψηφιακή αναβάθμιση στις βιβλιοθήκες της Καρδίτσας
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Email: o konomik [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ 0,50 E
5345 Παρασκευή 02.11.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
πανυποβάλ
Υπουργείο Οικονομίας.
Ενισχύθηκε η ανάκαμμη της ελληνικής
Νέα γενιά προβληματικών επιχειρήσεων
από την πολιτική φαρμάκου
ένταξης στον
εξωδικαστικό
εταιριε και
επαγγελματιες
οικονομία το 2018
ες αιτησεων χου.
επανυποβολή τους προκειμέ
νου να συμπεριληφθούν και
) 2017, tooβαίνουν αρκετοί οφειλέτες
που θέλουν να ενταχθούν
στον εξωδικαστικό μηχανιΑυτό προκυπτει από τα
ιχεία της σχετικ
ής ηλεχπλατφόρμας
κασίας, ενδεχ
στα στατι στιχά
σε σχεση με προη
σημειώνει το ΑΙ Ε.
διαδιχασία ετοιμασίας της
αίτησης 56.230 επιχειρήσεις,
ελεύθεροι επαγγελματίες χου.
αγρότες και εχουν υποβληθεί
4538 αιτήσεις από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγε
το τραπέζι πρόταση
για απεργια
στον ιδιωτικο τομέα
εχουν οιδιυσειπο745 επιχες
ρυθμίσει τα χρέη τους
με ευνοϊκό τρόπο 745 επιχ
ρησεις, ελεύθεροι επαγγε
λματίες χαι αγρότες. ΔηλαOg είλουν όλοι να γνωριζουν
φλιουνας, Κατερίνης, Κο άν
τει του 1 στου
χαι άλλα» σημειώνει η
στην αναχοινο)ση της.
λέτες που υπέβαλαν αίτη
στον εξωδικαστικό μηχανισμό, έχουν TQ0χωQήσει σε
ρύθμιση, ενώ οι υπόλοιποι
τον παι°νονται απο τα
κάτα και εντός τον γου4Είων
Παράλληλα, η ΙΣΕΕ αναφερει ότι, αύριο, το ΠΑΜΕ χαλεί
τα μελητουνα ρισονται στο
τους, διαμηνύει.
Την πρόταση του ΠΑΜΕ για
διαστη ται σε ο αυ
απεργια στις 8 Νοειβριου
απερριψε η ΕΧτελεστιχη Ετι- κτιριο της ΓΣΕΕ, «νια να χωρα απο τις αγορες ακινητών ο ω του προγραμματος
τροπη της ΓΣΕΕ, ορίζοντας
την αυριανη μέου για τη συνεδρίαση του διοικητικού βρίου, καθώς στην τορεία ο
συμβουλίου της, προκειμένου σχεδιασμος τους άλλαξε όχι
να λαβει αποφασεις στη βαση με την ευην ισια, αλ α χαι
του ανεξάρτητου σχεδιασμού με τη χαμαιλεοντια προσαρδιαδικασίας
(π.χ. :
Πανω απο 1 δισ ευρω τα κεφαλαια που εχουν εισρεύσει στη
διαπραγμάτευση με τον
υποχρεωθουμε να προκηρι ο
υμε απεργία στις 14 ΝοεμΧρυση Βι α Ο «χαρτης» ταν αδειων και οι εν εινομενοι
έλεγχοι για «ξέπλυμα μαύρου χρηματος»
Συνοπτικά τα αποτελεσματα
για το συνολο των εβδομάδων που λειτουργεί η πλατφ.
00μα για κάθε είδος οφειET
προκειμένου
"παρασυοουν άποιες
οργαν σεις μη χουματικα
χαθοδηγούμενες» σημε ιάνει η
Κινέζοι, Ρώσοι και Τούρκοι
βρισχονται στην ποοτη τριαδα τον επενδυταν οι οποιοι
προχίοησαν σε αγορές ακ
Golden Visa, ενώ τα συνολιχα χεφαλαια τα οποια χουν
εισρευσε στη χαοα απο το
2013 μέχρι σήμερα υπερνα
Επιχειρησεις (64 ε δομάδες
«En α αμε ως χαχο ουστο
αστειο την απαιτηση τους η
υνομοσπονδία
στην Ελλάδα
ινουν το
Χοις ποογράμμα στο σχε- γει ότι οφείλουν όλοι να πλαίσιο του προγράμματος
διασμό τους, ιδιαίτερα μετά τα ορίζουν ότι οι αποράσεις
γεγονότα βίας στα σουατεία τον συνδικάτων παίρνονται
oop1μων, στα ΕΟΥατιχα Κέν- από τα συνδικάτα και εντς
τρα , Πάτρας,
, 82 επιχειρήσεις |
έχουν πλέον ρυθμίσει τα
AAAE,
τους ποος
ΕΦΚΑ, τράπεζες και ποουΤουναλων,
τον γραφείων τους.