Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ημερίδα της Πειραιώς για τη Διαχείριση Αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων
>>> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5344 Πέμπτη 01.11.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5):
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ο δείκτης
το market test
για τον σταθμό
φυσικού
Οριακή πτώση του δείκτη οικονομικού
ΚΑΙ ματος
Πρωτοβουλία για τα επικουρικά
συνταξιούχων
Αλεξανδρούπολης
Ξεκίνησε σήμέρα το "market
σταθμό υγροποιημένου φυσι
nou αερίου της
στο πλαίσιο του
Θα κληθούν να
τους για αξιοποίηση της υποοομης για τη μεταφο°α φυσι
χου αεριου
Gastrade που αναπτύσσει το
εργο, οι εταιρειες που ενοιαφέρονται για τις υπήρεσίες
και τη δέσμευση δυναμικότητας στον τερματικό σταθμό
εχουν
για να εκοη/11)σουν το ενοιαφέρον τους, ενώ σύμφωνα με
Το χρονοδιάγραμμα ηχατασ- I version 4
του αναμένεται να ξεκιΧΕ η
νήσει το 2ο τρίμηνο του 2019
και η εμπορική λειτουργία
του προβλέπεται για το 40
τριμηνο του 2020
Δυνατότητα διαγραφής
και επανυποβολης αιτησης
στον εξωοικαστικο
ecoju0ς περιλαμβάνει μια
την υποδοχή, αποθήκευση
και επαναεριοποίηση Υγροιημένου
οποία θα βρίσκεται μονιμα
Ενδιαφέρει ειδικά όλους όσοι
θαλασ- 1 είχαν «κοπεί» στο παρελθόν -Τη δυνατότητα να δίνει ο
σια περιοχή της Αλεξανδρ- |για οποιαδήποτε αιτία και Διαχειριστής-ΕΓΔΙΧ
ούπολη Περιλαμβάνει επιθυμούν να επανέλθουν,
επίσης σύστημα υποθαλάσ- I ωστόσο θα πρέπει να εντάξουν
σιου και χερσαίου αγωγού και τα χρέη του 2017 για να
μέσω του οποίου θα παο- είναι αποδεκτή η αίτησή τους.
δυνατότητα στον οφειλέτη να
γυρνάει την αίτηση του σε προσωρινή κατάσταση (Διαγραφή
λίγω σφάλματος/ελλείψεων)
ώστε να τη διορθώσει και να
την επανυποβάλλει
10εται το φωσικό αέριο στο
Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς | Αναβαθμίστηκε ηλεκτρονική
Φυσικού Αερίου και εν τέλει | πλατφόουα του Εξωδιχαστιστους τελιχους καταναλυ τες κου (version 4.5) και πλεον
στην Ελλάδα τη Βουλγαρία προσφέρει και τη δυνατοτητα
τη Σερβία, την ΠΓΔΜ, την | (Χουμπί) διαγραφής αίτησης
ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 8,37 δισ. ευρώ, αυξημένος
κατά 585,25 εκατ. ευρώ ή κατά +7,51%, σε σχέση με τα 7,79
δισ ευρω του 2016, αλλα ηχερ οφοοια περιουστηκε Χατα
73 71% ato 267, 17 εοατ ενώ το 2016 O ολος τηS Σολο
-Δύο τυποι εγγραφων ("Πρόσφατα πιστοποιητικά βά ο v
όλον τον ακινήτων", Έτυπ
υπολογ
δου (ΑΑΓΗΣ) για ΦΠ που
έχουν στη κυριότητά τους
εμπρά
ανυποβολή
Ενδιαφέρει ειδικά όλους όσοι
στο παρελθόν
Αυξημένος κατά 7,51% ήταν
ο τ 400 τών σούπερ μαρκετ
ανήΑΟε σε 8,37 δισ. ευρώ,
αυξημένος κατα 585,25 εχατ
ενδεχόμε
το 2017, σύμφωνα με την ευρώ ή κατά +7,51%, σε
κτός σχεδίου
ια οπουαοι οτε
ΓΙανόραμα
ά)ν Σούπερ
σχέση με τα 7,79 δισ. ευ
του 2016, ενώ η χερόχορία
ιθυμούν να
των Ελληνικ
Μάρκετ.
τον αγωγό ΤΑΡ. Για τη Βου
ωστόσο θα πρέπει να εντάξουν
διαθέσιμοι στους οφειλέτες και
αι τις
κε κατα
ι τα χρέη του 201
ια να τους συνοφε
ες, το φυσικό
μεταφέρεται μεσα)
του διασυνδετήριου αγωγού
υγκεκριμένα, το 201
βάσει του δείγματος της
έκδοσης, ο
2016 (ποσό ρεκόρ) σε 70.24
στιχου
δοση της πλατφόρμ
yασυον
εκατ. ευρω.
οποιου η εμπορική λειτο- 1 σχέση
του 2020