Πρωτοσέλιδο Θράκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µε τη «Θ»
στο τηλ.: 2541-0-78018

Καθηµερινά στις e-οθόνες σας

www.thraki.com.gr.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ

ΕΤΟΣ: 24ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5801 ΤΙΜΗ: 0,50 ΕΥΡΩ

Τους λόγους για τους οποίους τα «βρήκε» με την εργοδοσία
της GMC (Καμπάκας) εξηγεί ο πρόεδρος του τέως σωματείου

Λαζ. Τσελεπίδης: «Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα
οι εργαζόμενοι μεταξύ μας»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ

2,5 εκατομ. ευρώ για νέο
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
στα Νοσοκομεία Καβάλας
και Αλεξ/λης
από τον Χρήστο Μέτιο

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ

Σελ.: 9

Η ένωση στρατιωτικών
Ν. Ξάνθης για τα “αναδρομικά”:
✓Η Κυβέρνηση
δεν συμορφώνεται πλήρως
στις αποφάσεις του ΣτΕ

ΚΑΥΣΙΜΑ

Σελ.: 8

Τα πάνω... κάτω
στα καύσιμα:
✓Νέα βενζίνη και νέες
ετικέτες σε πρατήρια
και αυτοκόλλητα από το 2019

Σελ.: 8

✓«Σώμα με…δύο κεφάλια, δεν ζει- Ένα και δυνατό σωματείο»
σημειώνει με έμφαση ο ίδιος στην «Θ»

σελ.: 7

Οι τρεις «αντάρτες» υποψήφιοι περιφερειάρχες ΑΜΘ
μιλούν αποκλειστικά στην «Θ

Κ. Ζ αγ να φέ ρης:

«Ή έν ας σ υν δυα σµό ς
ή… γελοιοπο ιείτα ι το π ράγµα! »

Χ. Το ψί δης :

«Σε δ εκαπ έντε µέρες
αν ακοι νώ νω τον σ υνδ υασ µό µου»
Στ η ν π ροχθ ε σι ν ή
αν ακο ίνω σή του µας π αρα πέµπ ει
ο ∆ηµ. Π έτροβιτς

Καταγγελία των εργαζόμενων:

Η Διοίκηση
του Νοσοκομείου αποφάσισε
να βάλει ΦΩΤΙΑ
στην εύρυθμη λειτουργία
του Νοσοκομείου

ΣΕΛ.: 6

Στον «αέρα» η παροχή οπτικών
ειδών στους ασφαλισμένους

Αν. Φελεκίδης:
«Το πρόβλημα ξεκίνησε
από την αλλαγή
στον τρόπο αποζημίωσης»

✓«Κόντρα» ΕΟΠΥΥ- Οπτικών την οποία
«πληρώνουν» οι πολίτες
– Η θέση των Οπτικών Οπτομετρών στην «Θ»

ΣΕΛ.: 5