Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 31/10/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου: 6973
26 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Ολοκληρώνεται η υποχρεωτική ψηφιακή καταγραφή
Ποια προνοιακά ιδρύματα λαμβάνουνεπ1YO0ηνήσεις 6,5 εκατ.
Βορείου Ελλάδος
Εφορια
Ο νέος προσανατολισμός
«Ilpo00ευτικο» ακατάσχετο
λογαριασμό Προωθεί η ΑΑΔΕ
Τουρισμός: Τουρ
οπεειτορ καιο ine
κρατησεις αλλάζουν
Πώς θα ξεμπλοκάρουν σταδιακά οι τραπεζικοί λογαριασμοί
των φορολογουμένων Που Προχωρούν σε ρύθμιση την οποία
τηρούν. Ο νέος προσανατολισμός στις κινήσεις της Εφορίας
για Τις κατασχεσεις, ωστε να περιοριστουν οι ασφαιροι.
11 100pponla
nd ντρεις ο ιστρήσειςδ
Αρση αναστολής διαπραγμάτευσης
φορολογούμενοι οι onoio έχουν
πέσει θύματα» κατασχέσεων
στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα έχουν τη δυνατότητα
σταδιακής ανάκτησης του ελέγχου
τους εφόσον νωρίτερα ρυθμίσουν
τις οφειλές τους. Στη συνέχεια,
ωστόσο, θα πρέπει να τηρούν ευλα.
βικά το πρόγραμμα δόσευν
Των μετοχών Της Yalco
Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή
διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας
"YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ A. E.", ano σήμερα
29 Οκτωβρίου 2018, διότι ήρθησαν οι λόγοι
για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή,
δεδομένου ότι η εταιρία Προέβη, την
25.10.2018, σε δημοσίευση της οικονομικής
έκθεσης της περιόδου 01.01-30.06.2018, επί
της οποίας ο νόμιμος ελεγκτής διατυπωσε
σύμφωνη γνώμη με έμφαση θέματος.
Χιλιάδεςαγρότες
>>( 3η
τη βασικη ενισυση
ογω λαθών
Πρόσκληση να εξε- σημαίνοντας ότι η της Ευρώπης και τόσο σε αφίξεις όσο
τάσουν τις μεγάλες κυβέρνηση ενθα- της ευρύτερης περ- και στα έσοδα
επενδυτικές ευκαι- ρρύνει έργα και οχής της Μεσορίες nou Παρουσια- επενδύσεις που γείου 365 μέρες Τον Μιλώντας ειδικότε
ζονται στον Τομέα προωθούν Την χρόνο ανέφερε χαρ. ρα για τον Τομέα
του Τουρισμού ann- Τουριστική συνερ- ακτηριστικά η Ελενα των επενδύσεων η
υθυνε ο υπουργός γασία και ενισχύουν Κ ο υ ν Τ ο υ ρ α , κ. Κουντουρά
αραβικεςεπενο
Ρήγας:
Τέλη Φεβρουαρίου θα έχει
ολοκληρωθεί η καταβολή
των αναδρομικών στους
ουρισμού Έλενα Περαιτέρω Τις ανα- Τονίζοντα
Την Τελευταία
πτυξιακές npoonm- 2018 an°τελεί
επισημαινοντας
ιλώντα
Τρίτη ευρωαραβική
διάσκεψη Που πραγ. Η Ελλάδα αποτελεί κή χρονιά στην σχέδια, Τα Περισσοματοποιειται στην Τον an0AUTO TOUpi- ιστορια Της σηαζον- Τερα ano Ta onola TIKOUS Τομεις του
ρα Την
ToUpIOTIπερισσοτερα
350 επενδυτικά
νεΤαι
κύμα επενδύσεων
σε επιμέρους θεμαΑθήνα,
επι- στικό Προορισμός τας κάθε ρεκόρ ολοκληρώθηκαν, Τουρισμού