Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

21oC, 12:00

24oC, 20:00

€0.80

19oC - Υγρασία 56%-90% - Άνεμοι: ΝΑ-ΒΑ 3-1 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:07 - Δύση ηλίου: 17:39

ÁíôéóõíôáãìáôéêÜ

Με βάση το στερεότυπο, στα άρθρα του Συντάγματος αποτυπώνεται το επίπεδο της ταξικής πάλης. Πρόκειται δηλ. για μια «φωτογραφία» της ιστορικής στιγμής, στην οποία περιλαμβάνονται οι ελευθερίες και οι δημοκρατικοί κανόνες ως κεκτημένα και παραχωρήσεις στις σχέσεις ανάμεσα στις τάξεις και τα στρώματα της κοινωνίας. Περιγράφεται κυρίως η φάση της αντιπαράθεσης του κεφαλαίου με την εργασία στο εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο των επιρροών και των εξαρτήσεων/σχέσεων στο διεθνές περιβάλλον. Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε δεν είναι η καλύτερη στιγμή για την συνταγματική αναθεώρηση στην Ελλάδα. Αναπόφευκτα θα καταγραφεί σ’ αυτήν την αναθεωρητική διαδικασία η βαθιά ήττα των δυνάμεων
της εργασίας σε όλα σχεδόν τα επίπεδα. 3>>

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4757

ΕΓΙΝΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 R ΟΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ

Ôçí áêïýóáìå êáé óôçí ÊÝñêõñá
ÄïíÞóåéò 5,3
(îçìåñþìáôá) êáé
5,4 (áðüãåõìá),
Ýãéíáí áéóèçôÝò
óôç Äõô. ÅëëÜäá

Ç íåñïðïíôÞ ôáîßäåøå ôá óêïõðßäéá óôïõò äñüìïõò!

ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ. Σύμφωνα με
τον πρόεδρο του Οργανισμού
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και
Προστασίας, Ευθύμιο Λέκκα,
οι ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, αποτελούν «καλό νέο»,
καθώς εκτονώνουν αρκετή ενέργεια. Προσθέτοντας ότι
πλέον είναι σαφέστατα μικρότερες οι πιθανότητες ενός μεγάλου (μετα)σεισμού, σύμφωνα
με τους φόβους - εκτιμήσεις
που εκφράζονταν σε πρώτο
χρόνο.
ΚΕΡΚΥΡΑ. Η δυνατή βροχόπτωση, αναμενόμενο για την εποχή καιρικό φαινόμενο έφερε και τα
ανάλογα αποτελέσματα. Σκουπίδια πολλών ημερών ξεχύθηκαν στους δρόμους. Σημεία του οδιΣελίδα 4

>> κού δικτύου που πλημμυρίζουν συχνά, έγιναν χειρότερα, αφού τα συσσωρευμένα σκουπίδια επιβάρυναν την κατάσταση, φράζοντας όποια φρεάτια ήταν ανοιχτά. https://goo.gl/4eauir

Åãêñßèçêå
ïìüöùíá
ôï Áíïé÷ôü
ÖåóôéâÜë
ÅðåôåéáêÞ óõíáõëßá ôçò
«ÃéïñôÝò
ÖéëáñìïíéêÞò ÌÜíôæáñïò
Ðüëçò» >>
óôï Äçìïôéêü ÈÝáôñï >>
7

13

«ÄÞìáñ÷å, ôï
êüóôïò ôçò æùÞò
ìáò äéþ÷íåé!»,
ëÝíå ïé öïéôçôÝò!
9>>

4870 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα απ’ το λιμάνι
MSC Lirica: 13:00 - 19:30 ÅðéâÜôåò: 1.984



Τελευταία νέα από την εφημερίδα