Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
αχολιάζει
Θέλουμε λίγα
απο τους Πολλούς
και όχι πολλά
από τους λίγους",
Σελ.3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4223-ΕΤΟΣ 150
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
Κατασχέσεις άνευ όρων
. Συνήγορος του Πολίτη
Σχεδόν 4,85 εκατ. κατασχέσεις
λογαριασμών την περίοδο
ΣΥΡΙΖΑ
. Κατασχέθηκαν ακόμη και
ετυδόματα παρά το νόμο περί
ακατάσχετων λογαριασμών.
Στα 1,2 εκατ. οι κατασχέσεις
από τον Ιανουάριο έως τον
Μάιο του τρέχοντος έτους
. Για «ανησυχητικά μενάλη
ομάδα του πληθυσμού» που κιν
δυνεύει κάνει Άόνο η έκθεση
Σελ. 5
Στο ΕΣΠΑ 2014-2020
Μεγρήγορους ρυθμούς
. Η κατασκευη της ;
Μονάδας
Επεξεργασίας Στερεών
Αποβλήτων 11
(MEA)
. Προχωρά η
Νεοχωρίου- 1
Μπελοκομίτη 1
απο την
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
υτικης
Θεσσαλίας
Σελ. 10
Σελ. 7
Ζητούνται υπάλληλοι από Την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ.
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ.
νεργάτες για την στελέχωση των πα.
ρακάτω τμημάτων
3ον Αιαφημιστη μεγνώσεις markeδυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, n ar1οφοίτους IEKKAn.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σΠουδές n εμπειρία και ευχέρεια στα
social media και στα Μέσα Κοινωνικής
lov Υπάλληλο γραφείου με νιώσεις
Πληροφορίες: 2441080888
6977200595, Στείλτε βιογραφικά στο
[email protected]
λογιστηρίου.
2ον χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιΔικτύωσης.
στών με νιώσεις στα social media.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την