Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
διοκ ησία l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. Ετος 610. Αρ φύλλου 17383 . Turn . eΤετάρτη 31 Οκτώβριου 2018
Γραφεία Φ. Τζα έλλα 11-IQANNINA 453 33 . Τηλ. Κέντρο 265 10 25.677, 33.791 . Fax: 25510 30.350 . http:// w proino logos gr . email i fo proi oslogos gr
Στην πιο παραγωγική περιοχή των Ιωαννίνων με τους 2.000 εργαζόμενους
ΟΠρόεδρος του ΣΕΒΙΠΙΛευΤ Αραμπατ μιλάει στον ΠΑ και
αναφέρεται σε: . Οδική πρόσβαση σε Εγνατία και Ιόνια . Μείωση
Δημοτικών τελών Αυτοδιαχείριση με κατάργηση στο «χαράτσι» 20%της
m»Μη εγκατάστασηβιερ Μείωση ενεργεια ού ό .
Τα νέα συγκλον σκά στο εια Πρ καλουν στον απανταχού Ελλησ.
Σογκινηση αλλα και αγανακτηση για
την εν ψυχρω εκτελεση του κ. Κατσιφα
Ηδολοφο
Καταγγελία Ν. Μαριά στο Eve. Κοινοβούλιο . 30 Βορειοηπειρωτικά
σωματεία Gm0ύν εξηγήσεις από την ΕΛΑΣ!
01140επιχειρησεις μεετσιο Τρ0 1 δισ ευρω
ουν επειγον
λυσεις
του εξυπηρετει τα σχεδιατων
vvyT ξετώμα Τ yBuv
της κρίσης να περνά πολύ δύ.
δόσεις στη χώρα μας να γίνοντα
αγανάκτηση igu προκαλέσει στον
: απαναχού Ελληνισμό η εν ψυσα από Τον
ripa, ανήμερα της Ενικης ΕΤΕ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
αποτελεί η ΒΙΠΕ luavvivow.
ωστόσο πολλά εναι Τα προβλή
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
01 140 ΕΚΕί επιχειρήσεις. Στην έν: θετη φωτο απο την συνάνΤηση Του
: Προέδρου πυΣΕΒΝμεΤονηρό,
BEBa1α Υα να συμβεί αυτό,
Ανακοινώσεις με
θαπρέπει υπάρξουν οικατάλ.
ληλες πολιτικές ενίσχυσης, καθώς
Ποατείας για το Βορειοηταρυπικό
ητημα και τους ομογενείς Του δια
Τηναγάπη του για την Ελλάδα και την ΕΜηνική Enpoiamy onoi
κάΤοοι άλλ καίνε πλήρωσε με η υ ου ο Κωνσ αντίνος Καταφος, eya0μμένος» από α πυρά των ΑΑβανών αστυνομικών!
σήμερα Της "Βομηχανικής Περογής Ιωαννίνων, στην οπου λειΤην υπάρχουσα κατάσταση
θος Ελλη κών και ιδίως Hmapunπερίπου 2.000 4ΠΛΌ
μπορεί να δώσει εδρος του
ο ΣΕΒΙ
κ. ρευτε ο sx. :
me. :
«TlivyKμε
γκ» Θ. Μπεγκα-Μ.Ελισαφ
μπαΛαΚΙ ΤΟ Δήμο ΙωαννΙΤων!
έναυσμα τικυ ν
ληματο σο
σ η Εολάθε σαλονικη
σπονδ Αμερική νητε υική
αλλάρ και
μπαλάκι το Δήμο Ιωαννιτών!
Ομομε
: σπονδία Αμερικής).
Μοσχάρι και χοιρινό θα
l rivaOoupou oocoge
φθάσει σε πολλά νοικοκυριά . ouponimo κακα, Τον
μήνας Του μέλιτος φτάΕντυπα σιακή η πορεια Του Koenramrown luanion
rou για
Απ' τα Γιάννενα στην
Ακαδημία Ιατρικής των ΗΠΑ!
Εθνική
Μωυσή Ελισάφ, οι οποί.
λες και πρόκειται για μένα επί: μένου να διεκδικήσουν
Ari λοπόν να Την προβλημα
. : καιεκεί θα
κού Κέντρου και νυν υποψήφιος δή- : μονες 1 ακολουθεί, παρά Τα
μαρχος Επέλεξε ως πρώτη παρέμ- : προβλήμαια, να «mapoyu»
βασή του την κατασκευή νέου : η παΤρίδα μας, avepinous
Στα χέρια Της ΕΝΑΣ 63
που μετέφερε 20 κιλά Υασίς!
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
|-- Kolmaeopt.
. ΤΕίνουν να γίνουν ρουπνα :
ΚΟΣΤΑΑΟΡΗ
μας. Είτε από
γράμματα μνο Του. -Περιχαρής :
μέσω Δήμων, είτε μέσω :
Oxovrooi
θημερινή σχεδόν βάση, σε σιΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Χημμένες ναοχειρήσειου mount
ροδρόμιο «Βασιλεύς Πύρρος' : 4 turoun κάκένρακο ΠανεπνσΤ-12η σιλ.
Αερους Τέτοια είναι η
εσωτερικό της χώρας μας.
Ψης της υνείας, έρευνας
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ «IIA.»
της :
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
| Μία απεΟσκέψία και μία
εκδικητική ε τέλεση
τελικό με Λαμία.
ΓΝΩΜΕΣ
Ησκανδαλώδης απόφαση του
ρίχνουν το βάρος στον ΠΑΣ
guo(7.30μμ)η
αναμέτρηση χοτέλλου με Θύελλα Καμαρίου
Περιφερειακού Συμβουλίου
Γράφει ο ΝΙΚΟΣ Θ' ΥΦΑΝΤΗΣ
Μια ασύνετη πράξη οδήγησε τον 35χρονο Ελστον θάνατο και μια Εκδικητική μανία οδήνησε τους
Αλβανούς αστυνομικούς, με άνωθεν εντολή, στην
εκτέλεσή Του. Δύο πράξεις με διαφορετικά κίνητρα.
Το έχουμε 5αναπεί. ΤΤΟΤΕ προσωπικό δεν έχουμε με κανένα
και πολύ περισσότερο με όσους εμπλέκοντα με τα Kona. Δυστυχώς, όμως, οι περισσότεροι εξ αυτών συμπεριφέροντι ως ο τόπος,
Εμείς όλοι και το Δημόσιο χρήμα, να Τους ανήμουν. Κάνουν κατά.
χρηση όσοι ασκούν ε5 ουσία. Της δεσπόζουσας θέσης τους Εξυπη
ρετώντς και αλλότρια συμφέροπα ηνυς όχι Του λαού, με
αποτέλεσμα να έχουμε μια ανήΒΚη διαχείριση της δύναμης της Εξουσίας. Τουτουςεμπιστεύτηκαν ο. παλίτες. Σε κεντρικό και-5001
σας αυτή την φδοΡόρμηση, μια πράξη αστόχαστη και χωρίς περίΟΚΕΨη και από την αλβανική πλευρά μια Ενέργεια που υποδηλώνει
: ΠΑΣΓιάννινα.
Ηήπα από την
: aumon και εποι όπιας
: αυτή ήρθε-κόκ στη
ληνικό στοιχείο στον βορειοηπειρωτικό χώρο και εντέλα να Τον toφανίσουν. Είναι μια πάγια αρχή της Αλβανίας η οποία -mad

Τελευταία νέα από την εφημερίδα