Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
WebsiteRecognized text:
Καθαρό νερό
από βρώμικο
Nea διοίκοη
στον ΑΠόλλωνα
στα Kyata
Αρχές 2019: Πάτραhe Αθήνα με το τρένο
«ΤΟΥ EACEA
MIA, AMA
ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ
θα έχει φτάσει
Oto Alyno και
TAEPIA
καιούντομα
αλλάζουν taw
θα υΠάρχει
ουγκοινωνία δεδομένα των itt Alin ov
Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ
TO MABAINE
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
Το Παράδοξα
ΓΡΑΟΟΥΝ
ΚΟΥΡΕΜΑ
PEKOP ANo To
Ο Αγγελος και η Δωρέτα δεν Υιόρτασαν
κέντρο Λογοθεραπείας
«προσγειωμένη