Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΟΥΛΛΟΥ 1322. mail 2 ov. Tirou 265 10 22044 . r x 2651079437
Μέσα από τον νόμο Κατρούγκαλου
«ΨΙΧΟΥΛΑ»
ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Μειώσεις-σοκ (έως 65%) σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και ναυτικούς!
rosou.
χαμηλότερες έως 65% σε σχέση με τη
μέση σύνταξη (το ύψος της οποίας δια.
μορφώνεται κυρίως με βάση τις «παλαιές»
συντάξεις) είναι οι νέες που εκδίδονται με
βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. Μεγάλοι
χαμένοι είναι όσοι απασχολήθηκαν στον
ιδιωτικό τομέα, είτε ως μισθωτοί είτε ως
ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και οι
ναυτικοί, οι μηνιαίες συντάξεις των οποίων, κατά μέσο όρο, κυμαίνονται από περί04,19
που 400 έως 700 ευρώ
Συνέχεια στη σελίδα 21
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ
Χρειάζονται (εκτός από
χρηματοδότηση) και ενημέρωση
χρηματα
Αγροτεςμόνοι Ψαχνουν στους μους
Η ανάπτυ η της Ηπείρου, αλλά χαι
hit αντίστοο4α η πτώση του ρυθμού της.
σε πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάζεται
απο την πορεια του πQotoYEvoug
αντίστοοτα η της Ηπείρου,ουλλάτης, |γιατις σχολη ες
eS ! μονάδες
ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΑ
Στην Ελλάδα η Συμφωνία των Πρεσπών
ν έχει διχάσει την κοινωνία. Η
πλειονότητα των πολιτών είναι κάθετα α
θετη στην εκχώρηση των εθνχών δικαίων
μας στους επίδοξους σφετεριστές τους.
Ωστόσο, προκαλεί κλυδωνισμούς στην xv.
βέρνηση.
συντ υπτική
Είναι ο τομέας ο οποίος στο παρελ.
θόν απασχολούσε τις πεουοότερες
ίους οικογένειες, σταδιαχά όμως α
χισαν να μειωνονται Ση0naormoraba 23
Ποσαχρηματαθαπαινουνοι
ewe vo eevouxr utovoi0ετο ατασχολεί μόνο
ουίνοας και τους τολιτιούς αντιπαλους
Η κυβερνητική ευστάθεια μόνο
εκείνους που γεύονται τους καρπούς της
αιρετοιτηςτ0mKnd αυτοδιοικησης!W-ΠΟΣΕΟΑΕΕ.
Μεκδικηση των
τους.
Γράφει ο
Φώτης
Z. 11ανταζής
Δικηγόρος
μοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας «Soddeutsche Zeitung
ΟΙως το μελλον του έθνους απασχολεί τους
πάντες και αυτό διαγράφεται ζοφερό. Ta
οποτε λέσματα που παράγονται από την παο
δοτική Συμφωνία των Πρεσπών είναι ήδι
Kotopomporvou απολαβες τε
eiqee1αρχών, δημάρχων και
λοιπών έμμισθων cu0ετών (αντιδήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες,
ορατά. και όλα δυσάρεστα.
Πριν από λίγες ημέρες έχανε αίσθηση δηεδροι δημοτιχούν συμβουλίον) με
xo.νήντουΟγιχή απόφαση.
με μία αιτηση
ea 17