Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Σάββατο
Οχτωβρίου
Tun φύλ.: 0,15 €
Ανυπόστατα και ψευδή όσα υποστηρίζονται
για την έλλεψη μετασχηματιστών
για τις φιάλες οξυγόνου στα ασθενοφόρα
Με μηνύσεις προειδοποιεί ο Διοικητής των Νοσοκομείων Κοζάνης
και Πτολεμαϊδας
Ατελείωτοι
πλειστηριασμοί
11 443 ακίνητα στο σφυρί
οι υΠΟΨήφιοι οδηγοί
Είναι μια κατάσταση nou
Προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις
ano tous nepipepeiapxes, αφορά
otous εξετα0tes, εηηρεάζει tous
εκπαιδευτέs και εν τέλει anoene
tous norites unounpious
Συνεδριάζει το δημοτικό
συμβούλιο Κοζάνης
Δευτέρα 29/10
Συζήτηση για,τις εξελίξεις στο Τ.Ε.Ι. και
μΣυζήτησθέματυε ξελίξεις στο εδο κα.
Σελίδα 13
ΕΠΣ Κοζάνης:
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,
TEE/τμ,Δυτικής
Το πρόγραμμα
Η δημιουργία
του νέου
Α' κατηγορία και ο 2ος όμιλος της Β' κατηγορίας
Δυτικής
Μακεδονίας
ως ενος ενιαιου
Τριτοβάθμιου
Φορέα είναι
Σελίδα 24
Αυτά που έπονται
δεν τα χωράει ο νους
Oi avepornoeywopikouv to γινομενα Tqut λλοντα γνωρίζουν° ecol
Στο συνεχώς ραγδαία
πτυξιακό η Δυτική Μα
κεδονία βρίσκεται σε
μια πρόκληση τροnpiv am 10-1 5 χρόνια ελάχιστοι ήταν αυτο, nou θα uno
της συγχώνευσης για
τη δημιουργία ενός εν.
αίου Τριτοβάθμιου
Το 2005 λουόν ελάχιστοι θα μη0pouoav va Φανταστούν Πως
η Ελλάδα θα καταφύγει στο ΔΝΤ γιατί χρεοκοτησε. Στη συ.
δεν θα μηορούσε να
συνέχεια στη σελίδα
Σελίδα 7