Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΣΑΒΒΑΤΟ 27
-ΚΥΡΙΑΚΗ 28
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2018

τώρα!

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4975/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

«ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ»: ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

«Μαρτύριο» χωρίς τέλος!
ΠΟΕ∆ΗΝ: ΠΛΗΡΗΣ Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΣΕΛ. 3

ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ∆ΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΜΕΤΑ ΤΑ 6,4 R. ΧΘΕΣ ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ

Οι πρώτες στιγµές
του πολέµου
ΑΥΡΙΟ Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΕΛΑΣΗ (12 µ.) ΣΤΗΝ
ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΣΕΛ. 11-16

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ:

Υψώστε παντού
την ελληνική
σηµαία ΣΕΛ. 38

ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΩΞΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

10 συλλήψεις
για ηρωίνη

Καταιγίδα

από Ρίχτερ στη ∆υτική Ελλάδα

ΣΕΛ.38

ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ 4 ΤΑ
ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

Από αύριο
ώρα χειµώνα
ΣΕΛ. 8

ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΩ ΛΑΓΑΡΗ

nΣε επιφυλακή επιστήµονες και
πολιτεία για την εξέλιξη του φαινοµένου,
τοποθετούνται φορητοί σεισµογράφοι σε
Ζάκυνθο, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία

n Η θάλασσα έσωσε το «Φιόρο του
Λεβάντε» στο οποίο σηµειώθηκαν
µόνο κάποιες υλικές ζηµιές,
ταρακουνήθηκε και η Αχαΐα

ΣΕΛ. 4-5

Α ΘΛ ΗΤ Ι Σ Μ ΟΣ
ΣΤΙΣ 6 µ.µ. Η ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ
ΣΤΟ «∆. ΤΟΦΑΛΟΣ»

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΠΗΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ «ΑΧΑΙΩΝ ΑΚΤΗ»

Ο Προµηθέας
µάχεται µε την ΑΕΚ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

«Αναχώρησε»
αιφνίδια
ΣΕΛ. 2

n Ε. Λέκκας:
Πάνω από µήνα θα
κρατήσει η σεισµική
ακολουθία
n Άκης Τσελέντης:
Τα ψάρια
προειδοποίησαν
για τον σεισµό

Πρεµιέρα 3 µ.µ.
µε Αιγινιακό
ΣΕΛ. 20-24

Φόρος τιµής στους
πολεµιστές της Κύπρου
ΣΕΛ. 19