Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΝΕΊΡΟΥ
Ιδιοκτησία: l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ O.E. . Έτος 61ο-Αρ. φύλλου 17.38 1 . Τιμή 0,60 € . Σάββατο-Κυριακή 27-28 Οκυβρίου 2018
pape t . Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 3s-τηλ. Κέντρο 265 10 25 677, 33.791-Fac 265 10 30.350 . http: wproinoslogos.gr emailinto prinosi gos gr
ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σελ. 7, 8, 9, 10)
yon στη ριοχημα"Aipo(12μ.) κ ie ion λασηστη Κεν κή
πλατεία. ΤελετέςγιαΤους πεσόΤεςΤΟυπολέμουσεκ εισούρακαι Βουλιαράτες
Ag Πρές εκδηλώσεις για Την 78η Επέτε ο σε Kal άκ Δελβ νάκ, ΚόνΙΤσα και Γιά ενα
ανθελληνικές επιθέσεις των
Αλβανών ξεπέρασαν κάθε όριο!
Εκτοξεύουν δηλητηριώδη βέλη κατά του ΑρχιεπισκόΠου Αναστάσιου και Της
«Ομόνοιας», ενώ Τώρα μιλούν ακόμη και για δήθεν«Επεκτατικές τάσεις»της χώρας μας
θελληνική επίθεση (σπασε ο ΤΕ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
λευταίο διάστημα απ' όλα σχεδόν τα
Αλβανίας, κατά ης χώρος μας. Κ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
0' μνήμες ενός nulé.
αυτί όχι yari ης άλλες Ρορές οι
TOO oxi στην.me''40-41SE.V έχε
τα» και άλλα
δεκαΕΝν, αλλά aum τη φορά .
στα Γιάννενα. Το
νοντας κα αυτή, ο οποίες ακο- :
ομένη μα ητικο και στρατοπ
φέτος λαμπρές ΕκδηΣτο επί mpo 10i0βουλων σχολίων και σκληρής Kpmi ής υχνά
κου και ο Αρχιεπισκοπος ΑνασΤΟΝ TOKOVOVI OEno
Στον Χατάλογο προς παραχώρηση
σε ιδιώτη το Αεροδρομιο Ιωαννίνων!
V ΗΚυβέρνηση α οχαλάστει τωρα τα οφελη των ΣΔΙΤ
λύσεις γι' αΤήν, οι οποίες θα κοΕ
DE Eualn n
typa"
: r. o ir ofvoté un
κά Μέσα Ενημέρωσης!
των κομμάτων, όπως εξάλλου,θα
ολόγος για τα
του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελλάδος από τα οποία, όπως ανέφεραν, ένα καλό ποσό δόθηκε σε yuΜε κατάνυξη εορτάστηκε
η ανακομιδή των λειψάνων
Hτης διαγράφει Τώρα η
TYPZANEN, αυτή της
Του αγίου Γεωργίου
Χορήνηση δανείων
. .οδρομων με σο,οση παρα op στη
-. Πα να συμπληρωθεί Το «έργο» Τελμάτώσης Τους
Προεκλογικές υποσχέσεις για αλλαγές
χωρίς εξασφαλίσεις
Για 25.000 ευρώ και αποπληρωμή έως 10 χρόνια
(EAT)!
Ησχετική απόφοκαιμε Κ
ηρ σης (25 oru
στα ορια Περιφ
>θα τις εφαρμόσει ομως μετά τις εχλογες (!) ldnoYi. Eoureceur
Α μων
:on,umui pan Momp pun πουργό
ερεων και
Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο
κα με αυτή πιστοποΕπα για άλλη
TO0έσας για Τις μικροχρηματοδορέχονται δάνεια έως 25.000 Ευρώ
χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
Ισχυρό μετασεισμό για εκτόνωση
: νατολισμό wpna:
περιμ
ενουν οι σεισμολονοι
, pramKouv με ημεία.
Evrova ao9ητός έγινε
στην HTEpo (ως επίσης στα
Βαλκάνια και μέχρι τη Νότια
θήσε μικρές επιχε ρησας αυτοαπα.
σχολούμενους, αλλά και. φυσικά : ώθηκε χθες σης 01:54 rafr
προσωπα που σήμερα, λόγω Τον
Νομούς Ιωανν.
: σ oyu ovom δ κάηςΖα
Εκείνο που ανΤ--15ησε.
θεσπρω-'
Το συγκεκριμένο οσχέδιο", είχε
πρόσβαση στο Τραπε κό σύστημα
μεα5ύ άλλων, αναφέρει σε αποκα.
ου στην οικονομικήπας και Πριβέ ης,
Πάνος Σκουρλέτης, πλην όμως ο κ.
Χαρίτσης έκανε ένα βήμα πιο μπροστά κάνοντας λόγο για
ήσε σης 29 και
EITETEIAKO
: ΣΤΟ Κρίσιμο παιχνίδι ΤηςΔευτέρος17441
ΓΝΩΜΕΣ
Με νέο «πρόσωπο» θα αγωνιστεί
ο ΠΑΣ Γιάννινα στην Ξάνθ
Τα Γιάννενα στο
στην άμυνα, αλλά xu στοντρόπο ανάπτυξης
έλεος του
Θεού!
Το έτος 227 π.Χ. στο συνέδριο Της Ναυπάσου
υν ανημαχομένων Ελληνικών πόλεων, ανΤήχησε
Ο ΤΙΠΟΤΕ το προσωπικό δεν έχουμε με κανέναν. Το προηγούμενοΣάββατο ΥΡάφαμε για τον κ. Νίκο Γκόντα, που κακώς δεν λΕιαν
θαείναι ή όχι υπογήΡως για ΤΟ
όλη την Ελλάδα. Ο κίνδυνος αυτός προέρχονταν
από Τη Ρώμη, Την halia, Τον οποίον ο καλός ΕΚΕ
| όμως, μας νοιάξε ΤΙ γίνεται στην πόλη. Και θα το ξαναπούμε. Ο Δήμαρχος luavvivuov κ. θωμάς 11πέγκας ειναι ένας ευγενής και συμπαθής άνθρωπος. Έως εδώ όμως. Διότι ως TOmK ός και δη ως
δήμαρχος αυτής της μεγάλης ιστορικής πόλης. Της Τραπύουσας
της Ηπείρου, Είναι για.. απόσυρση. Καίτοι σχετικώς νέος, ενεργεί
ως μικροποιικάνΤης και μάλιστα παλιάς κοπής Για να -11η
: Τίου η άν@n γιατην &q
ESA ρεσε τους Ελληνες να πάψουν να πολεμούν μεταξύ Τους
μπλέκουν rr χερια Τους για να μη rouS παρασύρει το
.. 107 στα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα