Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27158
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
www.dimoprasion.gr
Γ. ΝτάισευΠΛονυ: Ανάνκη yia
ενίσχυση των επενδύσεων και
της εμπιστοσυνης στην EMaoa
καινοτομια και η
γασίας τόνησε το Εθνικό Ινστιτούτο υπό
σχετιχά με τα αποτελέσματα του «Μηχα
νισμού Διάγνωσης Αναγκών της AyoQάς
Εογασίας». Η έ
μένα και ευρηματα στις ακόλουθες ενοακόμη υΊηλότερων αναπτυξια%ών
ονομων χαι προσελκυσης και νέων
επενδύσεων. Μιλώντα
πώς φθάσαμε μέχρι εκεί, από
Συγκέντρωση, οργάνωση και παρουσι
ολική απασχόληση
ότητα)
γενικοτερη αντιμετωπιση
σημαι
ας, ανεργία και επιχειρηματική δραστη
παγγελμα-m
ηθείς για τους uprAou
των και κλάδων, χαρακτηρι
00/ογικους συντελεστές στην
Eurogroup εξέφρασε τον προβλημα
τισμο του
ε εμβρυακή
φαση ο Ψηφιακος
ανασχηματισμος
ων ΟΤΑ
διάφ0ge%αι για
«Ρωτήστε τους πώς θα χρηματοδοτή
σουν αυ
όλις 14 από τους συνολικά 325 δή
Qovv Ντάισελμπλουμ, μιλώντας στην πα
Q0υσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Η
nQ1ση του ευ!ώ. η Ιστορια εκ των έσω σε
Ευρώπη, Ελλάδα & Κύπρο», σε π!ώτη
έκδοση στα ελληνικά μετά την αQX1κή
ου κυκλοφορία στα Ολλανδικά, από τις
εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ-economia Publish
μους της χώ!ας, που αξιολογήθηκαν ως
Ελλάδα μετά την ολοκλή!ωση του
Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Δημήτρης
Λιάκος υφυπουργός παρά τω πρωθυπουρ
γω, αναφερομενος στο τριτο προγραμμα
νασχηματισμό και την ηλεχτρονική δια
κυβέρνηση, κατάφεQαν να συγκεντ
σουν βαθμολογία από 6 έως 7 με άριστα
εξάρτητη χώQa, και θα πρέπει να είναι
προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας
και ολοκλη
θέμα των πολιτιχών της Χαι της υπευθυ
τητας τους να ενισχυσουν πε!αιτέρω
το επενοντιχο x^ιμα και γενικοτερα να ε
ισχυσουν πεQ1σσοτερο την εμπιστοσυνη
στο εσωτέρικό της αλλά και στο ε
ξωτε!ικό. Τα παραπάνω ανέφερε ο Γε
και τώρα θα πρέπει να συνεχί
1 η προσπάθεια να
γQαφές της Ευ!ωπαϊκής Επιτροπής. Πε
Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ έδωσε έμφα
μάλιστα αρκετό προσωπικό, επιθυμούν να
αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους, ωστόσο
χρειάζονται άμεσα βοήθεια και υποστήρι
ξη. Από την άλλη πλευρά, 85 μιχρώ δή
που ζουν
σε αυτή την χώρα.
ΕΠέκταση της αιγιαΑΙΤΙδας ζωνης με απειηες
απο τη 1ουρκια
επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης ως και θα συζητήσουμε, βεβαίως και θα ρές υπάρχουν», τόνισε ο χυβερνητικόςε
ινοί δήμοι
προσωπικό και αντιμετωπί- Σ2NSA
1K )η
ηση τ )ν
στα 12 ναυτικά μίλια θα προχωQησει ά
διαπραγματευτούμε γ α να μπορέσουμε
πρόσωπος μιλωντας στο Πρωτο Πρόγραμ
αναμ με πεδει άδικό
τρόπο, με διάκατα
τάγματα. σμα
λα επκα σουμε με ειρην το τρ ο εςδιαφ
Σύμφωνα με τον
ιδιωτών
ο σύγκλησης Συμβουλίου Εξωτε!ικής
11 Μηνυμα προς την Τουρχια, οτι η Ελλά
Δυο ομογενεις στην ομαοα Που
ηλικιας
Ουαχή uitηση . Χατά 102 εχατ. ευρώ
παρουσίασαν τον ΣεπτέμβQ10 οι κατα
θέσεις επιχει!ήσεων και νοικοκυοιών αγανακαλυψαν
αστρο
σβουρα
δα δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με
κανέναν για να ασκήσει τα δικαιώματά
εκατομμυριων ετων
ε ο χυβερνητικός εκπρόσωπος
ια διεθνής ομάδα αστρονόμων-ανάμεσα στους οπ
φωνα με τα στοιχεία της TQαπέζης της
Ελλάδος σε ετήσια βάση ο Qυθμός μετα
βολής διαμορφώθηκε σε 7,4% από 7,3%
της επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης στα
γής επιστήμονες της διασποράς. ανακάλυψαν τον πιο α07ά πεQ1στρεφόμενο αστέρα ν
τοονίων (πάλσαο) που έχει βρέθεί μέχρι σήμερα.
12 ναυτικά μίλια.
ν προηγούμενο μη
Πιο αναλυτικά μείωση κατά 283 εκατ
υρώ παρουσίασαν
«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να διαπραγ
ματευτει με κανέναν για να ασκήσει τα
δικαιώματα που απορρέουν από την εθνι
εκει και πέρα, σε
Το εν λόγω άστρο-σβούρα, που έχει ηλικία περίπου 14 εκατομμυρίων ετών και βρίσκε
ται στον αστερισμό της Κασσιόπης, περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του μια φορά κάθε
23,5 δευτερόλεπτα. Το ρεκόρ του πιο αργού πάλσαρ κατείχε έως τώρα ένα άστρο νετρο
νίων που έκανε μια περιστροφή κάθε 8,5 δευτερόλεπτα.
χή της κυριαρχία. Από
πτέμβριο του 2018, οι συνοζητήματα που υπάρχουν διαφορές, βεβα
Το ρεκόρ του πιο γρήγορου πάλσαρ χατέχει ένα άστρο που κάνει μια περι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα