Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΣΕΛΙΔΕΣ| :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Ετος: 60-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652-FAX: 2310 242 778 το.: 1 E-Αρ.Φύλλου: 1366 Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018
Μαθήματα
αυτοαμυνας
στο Πανόραμα
Θεσσαλονίκης
Εργαζόμενοι Ψυχιατρικού
Νοσοκομείου
εσσαλονικ
Κίνδυνος
να χασουν
δουλειά Του
ώρεαν σεμιναρια
Ενδιάμεση
περίοδο
εκπτώσεων από τον
Εμπορικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΗΝΟ-ΣΙ
ΤΟΥΡΙΣΜ
καταοικαςει το Μεγαρο Μουσικης την προσαγωγη μουσικου του ορομου στη θεσσαλονικη
og & 09 Νοεμβρίο
Κλειστά τα αρτοποιεία την Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη
Που θα βρείτε
την Εφημερίδα
Τα αρτοποιεία της Θεσσα- Ι λοντος της Περιφέρειας Κεντρι- 1 για τα αρτοποιεία) οι οποίες θα
λονίκης θα παραμείνουν
κλειστά την Παρασκευή 26|τικα, η 26η Οκτωβρίου, ημέρα! οποίες βρίσκονται εντός των
Οκτωβρίου.«Το Σωματείο! επετείου της απελευθέρωσης! ορίων των δήμων του ΠολεοΑρτοποιών Θεσσαλονίκης! της πόλεως Θεσσαλονίκης, δομικού Συγκροτήματος Θεσ
ενημερώνει το καταναλωτικό ορίζεται ως ήμερα υποχρεωτι-1 σαλονίκης (τέως δήμου Θεσκοινό ότι σύμφωνα με την ανα- κής αργίας για τους μισθωτούς | σαλονίκης)» αναφέρει η ανα
κοίνωση του αντιπεριφερει- όλων των επιχειρήσεων, εκμε- κοίνωση των αρτοποιών
άρχη Ανάπτυξης και Περιβάλ- 1 ταλλεύσεων και εργασιών (και
Η «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ»
διανέμεται καθημερινά στα
περίπτερα της Θεσσαλονίκης από το
Πρακτορείο «ΑΡΓΟΣ».
Στους συνδρομητές αποστέλλεται τόσο από τα
ΕΛΤΑ όσο και με διανο
μείς.
Για εγγραφή συνδρομητών
Τηλ.2310-240652
κής Μακεδονίας Κώστα Που-1 παραμείνουν κλειστές και οι
10 Ελληνο
Σερβικό Φόρουμ
Τουρισμού
στη Θεσσαλονίκη